Du er her

Psykologspesialist

Trasoppklinikken - poliklinikken

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig bruk og deres familier/pårørende. Klinikken har eget vurderingsteam. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning. 

Vi søker psykologspesialist med særskilt fagfokus i poliklinikk, 100 % – 37,5 t/uke. 

Stillingen ønskes besatt av psykologspesialist som har relevant praksis og interesse for behandling av rusmiddelavhengighet, fortrinnsvis med spesialisering innen rus og avhengighetspsykologi. 

Det forutsettes en interesse for undervisning og erfaring med gruppebehandling. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges. Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig.

Psykologspesialisten vil inngå i vurderingsteamet, lede psykologfaglige møter på tvers av avdelingene og være en støttespiller/veileder for øvrige psykologer og annet personell i virksomheten.

Poliklinikken har et tverrfaglig sammensatt personale, bestående av sykepleiere, psykologer, sosionomer og leger. 


Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging/utredning
 • Individuell oppfølging av pasienter 
 • Undervisning og gruppebehandling
 • Deltakelse i tverrfaglig poliklinisk behandlingsteam
 • Veilede psykologer ved klinikken/ansvarlig for psykologmøter
 • Samarbeid med klinikkens øvrige virksomhet og andre instanser innen rusfeltet


Vi kan tilby:

 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av tilbudet ved klinikken
 • Faglig utvikling og ukentlig internundervisning
 • Veiledning
 • God pensjonsordning 


Tiltredelse: Etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avd.leder poliklinikk Eva Soløy eller leder HR, Fag og Kvalitet Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00.

 
Søknad sendes gjennom FINN eller til e.soloy@trasoppklinikken.no

 

Søknadsfrist
26. november 2021