Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, BUP konsultasjonsteam

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.  

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

BUP-team, barne- og ungdomssenteret

Ønsker du å arbeide med barn og ungdom i grensesnittet mellom somatikk og psykiatri?

Psykologspesialist søkes til vårt BUP-team - 100 % fast stilling ledig fra 01.01.2022

Ungdomspsykiatrisk seksjon har ansvar for tre områder innenfor avdeling BUP/HABU:

 • Akutt- og øyeblikkelig hjelp 0-18 år
 • Elektiv utredning- og behandling 14-18 år
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk konsultasjonsteam 0-18 år

BUP konsultasjonsteam har sitt arbeidssted ved Barne- og ungdomssenteret i det nye sykehuset på Kalnes, Sarpsborg. Teamet består av barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialist samt teammedarbeider med kompetanse i familieterapi.

Teamet skal ut i fra en bio-psykososial modell gi bistand til følgende enheter i Barne- og ungdomsavdelingen:

 • Sengepost 0-18
 • Poliklinikk 0-18
 • Nyfødtintensiv

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver

 • Gi bistand i aktuelle saker som henvises fra Barne- og ungdomsavdelingen
 • Kortere kartleggings- og utredningsarbeide, inkludert diagnostikk
 • Kortere oppfølgings- og terapiløp
 • Delta i tverrfaglig diagnosearbeid
 • Veiledning og undervisning til andre faggrupper
 • Delta i utvikling av konsultasjonsteamets faglige plattform


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi
 • Psykolog i spesialiseringsløp kan vurderes


Personlige egenskaper 

 • Interesse for å arbeide i grenseflaten somatikk og psykisk helsevern
 • Gode samarbeid og kommunikasjonsevner
 • Psykosomatisk kompetanse vektlegges


Vi tilbyr 

 • En givende og utfordrende stilling i et godt faglig miljø med mange dyktige medarbeidere
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her


Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Thomas Wilberg, seksjonsleder, tlf. 971 02 364 og Hanne Nordheim Reitan, barne og ungdomspsykiater/koordinator, tlf. 69 86 41 44.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. oktober 2021