Du er her

Psykolog­spesialist

Sørlandet sykehus - ARA, Poliklinikken i Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. Avdelingen prioriterer de ansattes faglige utvikling høyt.

Poliklinikken i Kristiansand har 35 fagstillinger fordelt på bl.a 3 overleger, 1 lege i spesialisering, 10 psykologer/psykologspesialister og 21 høgskoleutdannede. Avdelingen har samarbeid med sykehus i Russland og Tanzania.

Vi har for tiden ledig:
Fast stilling som psykologspesialist - fortrinnsvis nevropsykolog

Tiltredelse snarest/etter avtale.

For mer informasjon om oss: www.avhenighetsbehandling.no

Arbeidsoppgaver 

 • Diagnostisering, utredning og behandling av ungdom og voksne med rusproblematikk
 • Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team
 • Ambulerende virksomhet

 

Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • For fremmedspråklige: bestått både muntlig og skriftlig Bergenstesten
 • Ønskelig med arbeidserfaring innen fagfeltet rus- og avhengighetsbehandling
 • Psykologspesialist -  fortrinnsvis nevropsykolog evt påbegynt spesialistutdanning
 • Må ha sertifikat for bil

 
Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet og evne til samarbeid/teamarbeid vil bli vektlagt

 Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode muligheter for å prege en tjeneste i utvikling
 • Intern undervisning og veiledning samt mulighet for forskning
 • Innflytelse på egen arbeidsdag
 • Konkurransedyktig lønn
 • P.t. 4 måneders studiepermisjon m/lønn hvert 5. år for psykologspesialist
 • For ikke spesialister legges forholdene til rette for tilegning av spesialitet


Kontaktinformasjon:

 • Reidun Åsland, enhetsleder, tlf. 922 41 181
 • Lars Haugen, avdelingssjef, tlf. 920 68 966


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Arbeidssted
Sørlandet sykehus - ARA, Poliklinikken i Kristiansand
Søknadsfrist
27. februar 2019