Du er her

Psykolog­spesialist

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan og Storslett. Avdelingen samarbeider med Institutt for Psykologi og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT, Norges arktiske universitet.

Ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser, som er lokalisert i Tromsø, er det ledig fast stilling som psykologspesialist.

RSS tar i mot pasienter opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser for utredning, diagnostikk og behandling. Arbeidet er tverrfaglig, hvori både miljøterapeutiske, familieterapeutiske, individualterapeutiske og biologiske behandlingsmetoder inngår. Mesteparten av arbeidet forgår under pasientens innleggelse, men også kontakt med pasient og familie forut for og etter innleggelse er en del av RSS sin virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser. Hovedtilnærmingen i behandling er familiebasert, supplert med individuell behandling der det er mer aktuelt. Stillingen retter seg hovedsakelig mot pasienter og deres familie i sengepost og en mindre andel i poliklinikk. I stillingen inngår både selvstendige utrednings- og behandlingsoppgaver og tverrfaglig samarbeid med miljøterapeuter ved sengeposten, samt eksternt nettverk og behandlingskjede
 • Psykologspesialisten vil i tillegg ha oppgaver i RSS sin fagutvikling og kvalitetsarbeid, kompetansefunksjon og behandlingsbistand/veiledning overfor lokalt behandlingsapparat (BUP) i regionen


Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker fortrinnsvis å ansette psykologspesialist, men psykolog med lang erfaring fra feltet kan også komme i betraktning.
 • Erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og foreldre/familiearbeid vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Være en god teamarbeider
 • God samarbeidsevne
 • Selvstendig
 • Personlig egnethet for stillingen
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Ryddig
 • Lojal


Vi tilbyr

 • Spennende klinisk arbeid og utviklingsarbeid i et godt fagmiljø, muligheter for kontakt med nasjonalt og internasjonalt fagmiljø innenfor spiseforstyrrelser
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler

Kontaktinformasjon: Vibeke Stalsberg, seksjonsleder, tlf. 77 75 57 66.

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

Arbeidssted
Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Søknadsfrist
15. februar 2019