Du er her

Psykolog­spesialist

Sykehuset Østfold, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

BUPP Fredrikstad gir helsehjelp til barn og unge i kommunene Hvaler og Fredrikstad. Poliklinikken består av 25 fagstillinger. 12 psykologstillinger, 3 overleger, 2 LIS samt andre ulike kliniske profesjoner som pedagoger, sosionomer og familieterapeuter. I tillegg har seksjonen 3,5 merkantile stillinger. Poliklinikken ligger sentralt i Fredrikstad og vil fortsatt gjøre det når vi i løpet av 2022 flytter inn i nye lokaler. BUPP Fredrikstad har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelse (OCD)

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og ungdom med ulike psykiske vansker i henhold til pakkeforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Tverrfaglige drøftinger i team
 • Samarbeid med kommunale instanser i Fredrikstad og Hvaler
 • Veiledningsoppgaver
 • Deltagelse i fagutvikling på seksjonen 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi
 • Andre relevante spesialiseringer i klinisk psykolog med erfaring fra arbeid med barn og unge vil også bli vurdert
 • Psykolog som har erfaring fra arbeid med barn og unge kan bli vurdert 
 • Norsk autorisasjon 

Personlige egenskaper

 • Søker må kunne jobbe systematisk - både selvstendig og i team
 • Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Ved ansettelse vil personlig egnethet samt gode samarbeidsevner bli særlig vektlagt 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon

Eivind Z Berg, seksjonsleder, tlf. 915 94 972

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
20. juni 2021