Du er her

Psykolog­spesialist

Akershus universitetssykehus, Alderspsykiatrisk poliklinikk

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

 

 

ALDERSPSYKIATRI- ET FAG FOR FREMTIDEN

Vi har nå ledig fast 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog ved Alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikken, Akershus Universitetssykehus.

Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med kompliserte aldersrelaterte psykiske lidelser. Avdelingen er lokalisert Skytta. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Alderspsykiatrisk avdeling har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning i et opptaksområde på ca. 480 000 mennesker. Opptaksområdet omfatter Romerike, Follo, Stovner, Grorud og Alna bydel. Vi ønsker å ha en resultatorientert organisasjon med særlig vekt på et godt arbeidsmiljø, hvor de ansattes kompetanse er vår største ressurs. Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som vil bidra til økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. I tillegg til faglig engasjement, ønsker vi kolleger med gode samarbeidsevner.

Den som ansettes i poliklinikken, vil ha arbeidssted på Skytta i Nittedal
Alle søkere må søke elektronisk.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, undervisning og behandling.
 • Vurdering av mulig kognitiv svikt i samarbeid med nevropsykolog, samt vurdering av somatiske sykdommers påvirkning på psykisk helse i samarbeid med psykiater
 • Det legges opp til tett samarbeid med somatiske avdeling, i sær indremedisin og nevrologi, både klinisk og innen felles forskningsfelt.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker psykolog eller psykologspesialist. Du kan også søke om du er kommet langt i spesialisering.
 • Du må ha interesse for sammenhengen mellom somatikk og psykologi. Vår pasientgruppe har sammensatte plager. Noe arbeid kan være  ambulant. Du må ha sertifikat.

Personlige egenskaper

 • Må ha evne og interesse for tverrfaglig samarbeid, og gjennom dette bidra til et profesjonelt og utviklende fagmiljø i avdelingen.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Faget alderpsykiatri er komplekst, utfordrende og spennende. Miljøet er preget av engasjerte medarbeidere som brenner for faget. Det er stor personlig frihet i jobben.
 • Det er et uttalt mål å videreutvikle et levende forskningsmiljø i avdelingen.
 • Helseforetaket har også meget gode kultur og fritidstilbud

Kontaktinformasjon
Lisbeth Kristoffersen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 995 81 644
Jørund Aaresvik, teamleder/psykologspesialist, 986 06 379

Lenke til annonse 
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
20. juni 2021