Du er her

Psykolog­spesialist

Sykehuset Innlandet HF, DPS Gjøvik, Poliklinikk Hadeland

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Distrikspsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter, Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik 1, 2 og 3, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik.

Merkantile tjenester, med unntak av Valdres og Hadeland er organisert som egen enhet på Gjøvik.

Disktrikspsykiatrisk senter har per dags dato 4 FACT-team på Hadeland, Valdres, Gjøvik og Toten/Land

Poliklinikk Hadeland består av allmennpsykiatrisk team, TSB-team samt LAR og ambulant akutt team som gir behandling i hovedsak til den voksne befolkningen på Hadeland.  Poliklinikken har til sammen 20 årsverk med 1 medisinskfaglig ansvarlig og 1 psykologfaglig ansvarlig - psykiater, psykologer, sykepleiere, sosionomer og merkantil personale. Lokaler ligger i moderne og trivelige lokaler midt i Gran sentrum i et kjøpesenter.
 

Poliklinikk Hadeland har ledig 2 faste stillinger og 1 vikariat,  2 x 100% for psykologspesialist ved ambulant akutt tjeneste og 100% vikariat med 50% FACT og 50% TSB for psykologspesialist/psykolog.

 

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaven er vurdering, diagnostisering og behandling av henviste pasienter herunder også ambulant virksomhet samt hjemmebehandling.
 • Akutt arbeid
 • Arbeid i tverrfaglige team med bl.a. leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionomer.
 • Delta i interne og eksterne samarbeidsmøter, undervisning/veiledninger m.m 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist / autorisert psykolog

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Erfaring fra ambulant akutt tjeneste og/eller FACT/TSB 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et utviklende og tverrfaglige miljø.
 • Gode muligheter for egen fagligutvikling og kompetanseheving
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 
   

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetslova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  


Kontakt:

Angelika Westby, enhetsleder, tlf. 414 50 113, epost angelika.westby@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
14. mai 2021