Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykose- og rusbehandlingsseksjon

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Vi søker psykologspesialist! 

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk forpsykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon.
Søndre Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsområde TIPS(tidlig intervensjon ved psykoselidelser) og transkulturell psykiatri for LIS-leger.  Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med Universitetet i Oslo.

Psykose- og rusbehandlingsseksjonen har  nylig etablert en ny og moderne FACT enhet (Flexible Assertive Community Treatment) bestående av 3 FACT-team. Enheten er et samarbeidstiltak  sammen med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Et team for hver bydel. Teamet/teamene skal gi et samlet tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse som trenger samordnet hjelp og oppfølging fra bydel og spesialisthelsetjeneste. FACT er en metode som kjennetegnes ved sin utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der pasienten er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til pasienter som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære, stasjonære tjenester. Teamene er samlokalisert og organisert som egen enhet under felles enhetsleder.

FACT-enheten har tre overleger, en for hvert team. Hvert team består av 5 casemanagere (høyskoleutdannede som sykepleiere, sosionomer, og fysioterapeut, alle med videreutdanninger), en psykolog, jobbspesialist i 33 % stilling, 50 % erfaringskonsulent og kontorfaglig ansatt i 50 % stilling. Hvert team har egen teamleder.

FACT-enheten startet opp i august 2020 i nyoppussede moderne lokaler sentralt på Ryen. Det er ønske om tiltredelse så raskt som mulig.

Psykologspesialiststillingen inngår i enhetens lederteam.


Arbeidsoppgaver 

Vi ønsker oss en psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med faglig engasjement. Oppgavene finnes i disse områdene:
Ha psykologfaglig ansvar for behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Gi individuell oppfølging og samtaleterapi i samarbeid med resten av teamet.
Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på dom til behandling.

 • Delta i utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens drift, fagutvikling og veiledning


Kvalifikasjoner 

 • Søker må ha norsk autorisasjon som psykolog og norsk spesialistgodkjenning
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og med ev. samtidig skadelig rusbruk
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 

 • Kunne arbeide selvstendig og arenafleksibelt
 • Er ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Engasjement for fagutvikling og et ønske om å veilede
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte oppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team


Kontaktinformasjon: Roger Munkvold, enhetsleder, tlf. 958 98 528.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
12. mai 2021