Du er her

Psykologspesialist

Diakonhjemmet Sykehus - Klinikk for psykisk helse og rus

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk er det ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist

Allmennpsykiatrisk poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av moderate til alvorlige tilstander innenfor store diagnosegrupper som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.

Behandlerne er organisert i tverrfaglige team som samarbeider om vurdering og prioritering av tiltak. Det gis behandling både individuelt, i gruppe eller ved kombinasjon av disse. Det tilbys også ulike psykoedukative kurs. Enheten samarbeider tett med de andre enhetene i avdelingen og bidrar til å sikre helhetlige og sammenhengende forløp for brukerne. 

Enheten er kjennetegnet av høy faglig kompetanse og er i utvikling for å møte de fremtidige forventningene til tjenesten. Spesialistene har en sentral rolle i dette og forventes å involvere seg aktivt i opplæring, veiledning og kvalitetssikring, foruten utredning og behandling av egne pasienter.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.


Arbeidsoppgaver er blant annet 

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Veiledning og opplæring
 • Fagutviklingsarbeid
 • Teamutvikling
 • Øvrige spesialistoppgaver


Kvalifikasjoner

 • Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi
 • Faglig sterk
 • Bred erfaring i utredning og behandling av allmennpsykiatriske tilstander
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidrar til gode tverrfaglige teamprosesser
 • Trives med høyt arbeidstempo og har god evne til å prioritere sine oppgaver
 • Interessert i fagutvikling og modernisering av tjenesten

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr 

 • Lønn etter avtale, av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.


Kontaktinformasjon: Harald Aulie, enhetsleder, tlf. 22 02 98 00.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. mai 2021