Du er her

Psykologspesialist 

Sykehuset i Vestfold HF - Autismeavdelingen

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

Kan du tenke deg en spennende jobb med fordypning innen autisme? Vi ønsker å styrke psykologgruppen vår ytterligere og søker deg som er interessert i å jobbe med autismespekterforstyrrelser 

Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, er en avdeling i klinikk psykisk helse og avhengighet som har utredning, diagnostikk og behandling av autismespekterforstyrrelser (ASF) for mennesker i alle aldre som sine kjerneoppgaver. Avdelingen er unik med sitt helhetlige tilbud for både barn og voksne, noe som muliggjør ivaretakelse av livsløpsperspektiv og kontinuitet. Vi har et poliklinisk tilbud som foregår på dagtid og inkluderer ambulant virksomhet. Avdelingen har også oppgave som regional kompetansetjeneste i Helse Sør-øst med ansvar for fagutvikling og formidling av kompetansetjenester innen autismespekterforstyrrelser i samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjenester.

Avdelingen har sammensatt kompetanse med overleger, psykologspesialister, psykologer, pedagoger, vernepleiere og psykiatrisk sykepleier. De fleste ansatte har spesialiserte videreutdanninger eller master i helsefag eller pedagogiske fag. Pasientene inngår i pakkeforløp psykisk helse. Utredning foregår i tverrfaglig team. Det tilbys ulike spesialiserte behandlingstilbud som tidlig intensiv behandling for små barn med autismespekterforstyrrelser (EIBI), foreldreveiledningsprogram, psykoedukative behandlingsforløp for ungdom og voksne, behandling av komorbide tilstander som angstlidelser, depresjon og tvangslidelser der autismespekterforstyrrelsen krever tilpasning av behandling. Indirekte behandling gjennom systematisk veiledning til kommunens tjenesteytere og pårørende utgjør en vesentlig komponent av avdelingens tilbud.   

Vi er i en spennende prosess der fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid står i fokus. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss og forbedre tjenestene våre. Om du vil være med å forme fremtidens tilbud for mennesker med autismespekterforstyrrelser, vil vi gjerne ha deg med på laget!


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av primært barn, ungdom og voksne. Hovedfokus på barn og ungdom
 • Utredning av autismespekterforstyrrelse og komorbidtet. Psykologen vil både ha egne utredningsforløp og bistå inn i andre forløp med psykologfaglig kompetanse, samt spesialistvurderinger
 • Spesialistansvar for ulike behandlingsforløp
 • Direkte og indirekte oppfølgning av pasienter og pårørende, med tiltak rettet mot ASF og ev. komorbide tilstander, inkludert samtalebehandling
 • Indirekte arbeid med relevante aktører (barnehager, skoler, PPT, Helsestasjon, fastlege, NAV etc.)  for samarbeid og tilrettelegging
 • Spesialistvurderinger og -uttalelser
 • Veiledning av psykologer i utdanning og kollegaer internt og eksternt
 • Undervisningsoppgaver internt og eksternt
 • Bidra i fagutvikling /forskningsaktivitet og prosjektarbeid
 • Oppgaver utfra søkers kompetanse og avdelingens behov


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi. Søkere med relevant erfaring og spesialitet innen voksen-, habiliterings- eller nevropsykologi kan også søke
 • Psykologer med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse, i siste del av spesialisering, relevant kompetanse og interesse for fagfeltet kan også søke
 • Søker bør ha erfaring med klinisk arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser
 • Forskningskompetanse er ønsket!
 • Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring med forbedringsmetodikk
 • Høyt faglig nivå, forankret i kunnskapsbasert praksis
 • God kunnskap om både spesialisthelsetjenesten og det kommunale apparat er ønsket
 • God evne til skriftlig dokumentasjon
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a


Personlige egenskaper

 • Du ønsker å bidra aktivt og målrettet i å løse avdelingens oppdrag og videre utvikling
 • Du er faglig nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Du kan jobbe strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du er løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har gode samarbeidsevner, relasjonelle ferdigheter og god evne til å gi veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere

Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper tillegges avgjørende vekt


Vi tilbyr

 • Vi kan tilby spennende utfordringer i et fagmiljø som er veletablert, inspirerende og hele tiden i utvikling
 • Spennende kombinasjon av klinisk arbeid og forskning/fagutvikling innen spesialisert område
 • En tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 


Kontaktinformasjon: Hilde Tafjord, avdelingssjef - spesialist i barne og ungdomspsykiatri, tlf. 911 21 434, e-post hilde.tafjord@siv.no og Christine Klægstad Monsen, psykologspesialist, tlf. 924 28 713.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. mai 2021