Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Avdeling for smertebehandling

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Vi ønsker en psykologspesialist som tenker at hun/han er en sterk fagperson som er klar for nye oppgaver. Du har en tydelig faglig profil og ønsker å bidra til den videre oppbyggingen av Nordens største tverrfaglige smertesenter.    

Avdeling for smertebehandling, poliklinikken, tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Avdelingen har et bredt behandlingstilbud som inkluderer invasive teknikker medikamentbehandling og tverrfaglig tilnærming med psykologiske behandlingstilbud og gruppebehandling. I avdelingen arbeider 5 psykologer, 12 overleger med forskjellige spesialiteter (anestesi, nevrologi, fysikalsk medisin, gynekologi), spesialsykepleiere med gruppe- og kognitiv terapi utdanning, fysioterapeuter og helsesekretærer.    

Avdelingen er forskningsaktiv og har Regional kompetansetjeneste for behandling av langvarige smerter og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter.  

Psykologen vil kunne ta del i avdelingens forskning og fagutvikling.


Arbeidsoppgaver 

 • Tverrfaglig utredning, diagnostisering og behandling
 • Bidra med spesialistkompetanse innad i avdelingen/sykehuset
 • Veiledning og opplæring
 • Undervisning 
 • Øvrige spesialistoppgaver 


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog med klinisk spesialisering innen voksenpsykologi, habilitering-, klinisk helsepsykologi eller annen relevant spesialisering
 • Psykologer som innen rimelig tid fullfører sin spesialisering kan søke                                                                                                                                                                            
 • Klinisk erfaring og faglig bredde fra spesialisthelsetjenesten 
 • Oppdatert på faglige retningslinjer og faglig sterk 
 • Erfaring og kompetanse i smertebehandling eller fra lignende arbeid tillegges vekt
 • Forskningserfaring tillegges vekt


Personlige egenskaper 

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du tilpasser deg lett og er løsningsorientert og fleksibel
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle egen kompetansen og tjenestetilbudet innen smertebehandling
 • Du er god til å se hva som må gjøres, og tilbyr og mottar gjerne hjelp


Vi tilbyr 

 • Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å spisse seg faglig 
 • Tverrfaglig forskningsaktivt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift 

 
Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst!


Kontaktinformasjon: Jonny Heimdahl, seksjonsleder, tlf. 922 03 868 og Audun Stubhaug, avdelingsleder, tlf. 900 29 432.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. mai 2021