Du er her

Psykologspesialist

Sit - Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Sit er Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund og har ansvar for studentvelferden til rundt 46 000 studenter. Vi er 320 ansatte og i samarbeid med studentene utvikler vi attraktive velferdstilbud og tjenester som boliger, servering, trening, barnehager og rådgivningsog helsetjenester. Tilbudene skal bidra til at studentene trives og at flere ønsker å studere i de tre byene. For å lykkes med dette trenger vi flere engasjerte medarbeidere med ønske om å gjøre en forskjell for unge voksne i en viktig fase av livet. www.sit.no

Vi søker deg som er faglig engasjert, har hjerte for unge menneskers psykiske helse og som ønsker å gjøre en forskjell!

Sit utvider sitt psykososiale tilbud til studenter i Gjøvik og ønsker nå å ansette en psykolog i 100 %stilling. Stillingen inngår i Sits totale psykososiale helsetjeneste og den som ansettes vil være tett knyttet opp mot fagmiljøet i Trondheim og Ålesund. I tillegg til spennende arbeidsoppgaver kan vi tilby et veldig godt arbeids- og fagmiljø.

Som psykologspesialist i Sit psykososial helsetjeneste vil dine primære oppgaver være vurdering av problemnivå og psykologisk behandling av studenter med milde til moderate psykiske lidelser innenfor en korttidsramme. Vi tilbyr individuell terapi og de senere årene har vi i tillegg utviklet et variert gruppeterapeutisk tilbud. Samarbeid med relevante aktører, undervisning og utadrettet virksomhet må påberegnes.

Krav til kompetanse: Du må ha godkjenning som psykolog med spesialisering i voksenpsykologi, psykoterapi eller barne- og ungdomspsykologi. Det er en fordel om du kjenner til nyere forskning, tenkning og utviklingstrender rundt virksomme psykologiske behandlingsfaktorer. Det er ønskelig at du innehar kompetanse på formidling av psykologisk kunnskap. Kjennskap til digitale verktøy er en fordel.

Krav til personlige egenskaper: Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. Du må være en person som kan jobbe effektivt og selvstendig med psykoterapeutiske oppgaver. Videre ser vi etter en medarbeider som er fleksibel og åpen i samarbeidsrelasjoner, og som ønsker å vedlikeholde og videreutvikle sin faglige kompetanse.

Krav til erfaring/praksis: Du skal ha hatt erfaring med utredning/vurdering av psykiske vansker og psykologisk behandling innen psykisk helsevern. Det er videre ønskelig at du har gjennomgående og grundig erfaring med å stå i psykoterapioppgaver overfor enkeltindivider og/eller grupper. Du må beherske terapi på engelsk. Det er ønskelig at du har erfaring med å gjennomføre terapeutiske samtaler digitalt.

Om avdelingen: Psykososial helsetjeneste har som hovedoppgave å tilby psykologisk behandling for studenter ved NTNU, BI, Folkeuniversitetet (Juss-studentene), Høgskolen Kristiania og DMMH samt ved studiestedene i Gjøvik og i Ålesund. Tjenesten har som mål å bidra til at studenter med psykiske problemer og utfordringer skal få en best mulig studenttilværelse.

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte:
Kristin Wall, leder psykososial helsetjeneste, mob. 472 47 972
Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester, mob. 928 26 926

Stillingsprosent: 100 %. Tiltredelse: etter avtale.
Arbeidssted: Gjøvik

For ytterligere informasjon om stillingen og elektronisk søknad:
https://www.sit.no/om-sit/jobb-i-sit 

 

Søknadsfrist
17. mai 2021