Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling  

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Vi søker psykologspesialist

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har pr i dag en døgnenhet for voksne, en for barn- og ungdom, en intensivpsykiatrisk døgnenhet som er aldersovergripende, poliklinikk, samt kompetanse- og forskningsenhet.

RASP bidrar til systematisk arbeid for å heve kompetansen i arbeidet med alvorlige spiseforstyrrelser. Spesielt stor har satsingen vært for barn og ungdom, i tråd med at Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for arbeidet og påfølgende pakkeforløp.

Seksjonen har et responsteam som tilbyr veiledning og samarbeid med 2.linjetjenesten om pasienter med spiseforstyrrelser. I tillegg skal teamet bistå i undervisning samt øvrig samarbeid med medarbeidere i Kompetanseenheten ved behov. Responsteamet består av to spesialsykepleiere, en psykologspesialist og en psykiater.

Har du lyst til å samarbeide med engasjerte fagfolk i helseforetakene i regionen? Være med å skape gode behandlingsløp til pasienter med spiseforstyrrelse?
Da har du muligheten! Vi har ledig 100% fast stilling for en psykologspesialist. Stillingen er knyttet til arbeid på dagtid, noe reiseaktivitet må påregnes.
Oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver 

 • Responsteamet underviser, veileder og bistår i koordinering av behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser, som behandles i spesialisthelsetjenesten
 • Støtte behandlere i deres arbeid rundt pasienten, samt heve kompetansen på spiseforstyrrelser
 • Teamet er tilknyttet og har sin arbeids-base på Kompetanseenheten, men veiledning og undervisning foregår ofte hos henviser
 • Undervisning i bla. kunnskapsbasert terapi for familier med barn og ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser (FBT)


Kvalifikasjoner 

 • Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi/spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Personen må ha bred erfaring fra arbeid med spiseforstyrrelser
 • Veiledningskompetanse/erfaring er en fordel
 • Førerkort klasse B er ønskelig


Personlige egenskaper 

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Like varierte utfordringer og samarbeid med ulike faggrupper
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

 • Høyt faglig nivå
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst


Kontaktinformasjon: Heidi Langbakk Skille, enhetsleder, tlf. +47 975 81 476, e-post heidi.langbakk.skille@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. april 2021