Du er her

Psykologspesialist

Nordlandssykehuset HF - PHR Salten distriktspsykiatriske senter, stab døgn

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no. Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca. 83.000 innbyggere. Senteret har to allmenpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmenpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og korttidspoliklinikk. Salten DPS er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken (PHR) ved Nordlandssykehuset HF.

Vi har ledig stilling som psykologspesialist med arbeidssted i behandlerstab for døgnenhetene, tilknyttet allmenpsykiatrisk Enhet D. Enhet D er en åpen enhet med pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Enheten har pr tiden 1 brukerstyrt seng og 11 elektive plasser, totalt 12 sengeplasser. I tillegg til miljøpersonalet er det knyttet en tverrfaglig stab til enheten

Har du lyst til å bli en del av et spennende og utviklende fagmiljø, og samtidig ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid – da er dette noe for deg! Bodø er Nordlands hovedstad omringet av muligheter for natur- og kulturopplevelser. Bodø er bl.a. utnevnt til Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Her kan du se noe av det Bodø kan by på.


Arbeidsoppgaver 

 • Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av utredning og behandling av inneliggende pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Veiledning av medarbeidere, psykologer i utdanningsforløp og primærhelsetjenesten
 • Deltakelse i vurdering av henvisninger
 • Samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten


Kvalifikasjoner 

 • Du må ha norsk godkjenning som spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Psykologer i spesialisering kan også søke og evt. ansettes frem til spesialistgodkjenning foreligger
 • Det er nødvendig at du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med erfaring fra døgnbehandling
 • Du må ha erfaring med utredning


Personlige egenskaper 

 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Du må ha evne til å forholde deg på en god måte til pasienter i vanskelige livssituasjoner
 • Du må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • En faglig spennende og utfordrende stilling, med mange utviklingsmuligheter bl.a. interne forbedringsprosjekter
 • Et DPS med godt samarbeid mellom de ulike enhetene og faggruppene
 • Nordlandssykehuset har gode spesialiserings- og etterutdanningstilbud. Det er også mulighet for å drive forskning
 • Annen tiltredelsesdato kan avtales med nærmeste leder


Kontaktinformasjon: Kjetil Aaseby, ass. avdelingsleder, tlf. 915 74 435.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
12. april 2021