Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Spesialpoliklinisk enhet (SPE)

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling  

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Vi søker psykologspesialist til fast stilling! 

Vil du være med på å forebygge og motvirke seksuelle overgrep?

Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er en nyopprettet poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt Regional seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Behandlingen retter seg mot pasienter som står i fare for å begå seksuelle overgrep, eller som er dømt for ulike typer seksuallovbrudd. Poliklinikken har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep.

Behandlingstilbudet til personer som er dømt for seksuallovbrudd skal styrkes på landsbasis. Alle helseforetak er gitt i oppdrag å utvikle regionale behandlingstjenester etter modell av et nylig avsluttet prosjekt BASIS i Helse Sør-Øst.

For mer informasjon om BASIS se https://sifer.no/basis-prosjektet-sluttrapport-og-konferanse/.

SPE søker nå etter psykologspesialist til 100 % stilling, fast. Tiltredelse snarest mulig.

Vi ønsker faglig, engasjert kollega med interesse for fagutvikling, diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av pasienter i denne målgruppen.


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering av henvisninger
 • Gjennomføre målrettet, men ikke manualisert behandling mot individuelle risikofaktorer i tråd med Good Lives Model (GLM)
 • Utføre risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd med høy risiko for tilbakefall og som sitter i fengsel
 • Generelt samarbeid med relevante samarbeidspartnere (f.eks kriminalomsorgen og fengselshelsetjenester)
 • Bidra til lokal, nasjonal og internasjonal fagutvikling innenfor behandlingsmetodikken i BASIS
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter
 • Andre påløpende oppgaver i Spesialpoliklinisk enhet kan forekomme 


Kvalifikasjoner 

Søkeren må ha: 

 • Plettfri vandel
 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder
 • Må ha førerkort klasse B da arbeidet i stor grad er ambulerende

Ønskelig med:

 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi
 • Erfaring fra fengselspsykiatri
 • Erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd


Personlige egenskaper 

 • Selvstendighet og evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges
 • Evne å motivere andre og bygge relasjoner
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må trives med å bli gitt ansvar
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt


Vi tilbyr 

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder, tlf. 909 36 016.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. mars 2021