Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - DPS Kongsvinger poliklinikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Poliklinikken ved Distriktpsykiatrisk senter Kongsvinger har ledig fast stilling som psykologspesialist.

Nyopprettet stilling knyttet til psykosefeltet.

Vi ønsker en psykologspesialist som ønsker seg mer frihet under ansvar og som tenker at han/hun er en sterk fagperson som fortjener fleksibilitet og gode betingelser.
Vi kan tilby en jobb der du får tillit.
Tillit til å disponere tid og arbeidssted, og kombinere dette med et godt arbeidsmiljø her på DPS Kongsvinger.
Ta gjerne kontakt med seksjonsleder/psykologspesialist Aino Svarverud  for en hyggelig jobbprat, og bli overbevist om at DPS  Kongsvinger «is the place to be»!
Velkommen til oss!

Vi tilbyr fleksible løsninger og et godt arbeidsmiljø!

Poliklinikken har i overkant av 30 behandlere av ulik yrkesbakgrunn. Vi har god spesialistdekning og tilbyr veiledning og et velfundert og tverrfaglig teamarbeid. Poliklinikken er delt inn i fem ulike team: allmenn, akutt, nevropsykologisk, psykose og gruppe. DPS Kongsvinger overtar ansvar for Nes kommune fra 010120, og har derfor fått tildelt denne stillingen.

Poliklinikken har et nært og godt samarbeid med avdelingens døgnseksjon, og et unikt samhandlingsmiljø internt. Alt av tjenester er samlet under ett tak.

ARA, avdeling for rus og avhengighet er også i samme hus, noe som fører til gode samarbeidslinjer. Det beste for pasienten.

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst!

DPS Kongsvinger ligger cirka en time unna Oslo.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Bidra med spesialistkompetanse innad klinikken
 • Veiledning og opplæring
 • Øvrige spesialistoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Evt. rettighetsvurdering (avklaring av henvisninger)


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog med spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi
 • Klinisk erfaring og faglig bredde fra spesialisthelsetjenesten
 • Psykologer som innen rimelig tid fullfører sin spesialisering, kan også søke
 • Oppdatert på nasjonale retningslinjer og faglig sterk  


Personlige egenskaper 

 • Evne til faglig refleksjon og å kunne arbeide selvstendig, fleksibelt og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med et høyt arbeidstempo og har god evne til å prioritere sine oppgaver
 • Fleksibel og endringsvillig


Vi tilbyr 

 • Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø
 • Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, men mulighet til å spisse seg internt om ønskelig
 • Dagarbeidstid
 • Gode lønnsbetingelser
 • Fleksibilitet
 • Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde og med en humor som sitter løst. På den måten vil du bli raskt inkludert
 • Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole- og fritidsordninger, rimelige boliger etc.

 

Kontaktinformasjon: Aino Svarverud, seksjonsleder, tlf. 994 80 453, e-post aino.svarverud@ahus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. februar 2021