Du er her

Psykolog­spesialist

Tyrili Oslo

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili gir mennesker med rusavhengighet mulighet til å øke sin livsmestring gjennom tverrfaglig og helhetlig integrert behandling.  

Tyrilis medarbeidere jobber sammen med elevene om problemer knyttet til sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet vårt er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte elevene i livet etter Tyrili.

Tyrili Oslo søker psykologspesialist i 100 % stilling

Tyrili Oslo søker psykologspesialist som vil jobbe fleksibelt mellom flere enheter i Oslo. Arbeidssted vil være Tyrili Oslo (Kampen/Tøyen). Hovedoppgavene i stillingen vil være tilknyttet Tyrili Arena Oslo og Inntak.

Tyrili Arena Oslo er et behandlingstilbud med fokus på overgangsfasen fra heldøgnsinstitusjon og tilbake til samfunnet. Elevene på Arena blir i hovedsak overført fra andre enheter i Tyrili. Tilbudet er for kvinner og menn. I tillegg til TSB-plasser, har Arena rehabiliteringsplasser fra Velferdsetaten i Oslo kommune. Enheten har til sammen 22 plasser. Psykologspesialisten vil være en del av medarbeidergruppa på Arena og delta i behandlingen i tverrfaglig team.

Tyrili Inntak mottar og vurderer alle henvisninger til plasser i Tyrilistiftelsen. Psykologspesialisten vil bistå i dette arbeidet og delta i samtaler med pasienter før inntak. Noe reisevirksomhet i helseregion Sør-Øst må påregnes. Stillingen krever stor grad av fleksibilitet med tanke på oppgaver, samarbeid og lokalisering. Tyrilistiftelsen har tariffavtale med Psykologforeningen.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i kartlegging, utredning og diagnostisering; behandling, individuelt og i gruppe; veiledning av medarbeidere og deltagelse i inntaksarbeid.

Vi ser etter en psykolog med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi, eventuelt voksenpsykologi. Med erfaring fra og kjennskap til rusfeltet og spesialisthelsetjenesten. Vedkommende må være engasjert, god til å samarbeide, strukturert, og trygg både faglig og personlig.

Vi tilbyr et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø med gode rammer for kompetanseutvikling. Gode forsikrings- og pensjonsvilkår og konkurransedyktig lønn innenfor gjeldende avtaler.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med regionleder Hilde Andresen Aarhus telefon 970 17 771.

Les mer om stillingen og stiftelsen på Tyrili.no eller se hele stillingsannonsen og søk på Finn.no

 

Arbeidssted
Tyrili Oslo
Søknadsfrist
19. januar 2019