Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - Drammen DPS Ruspoliklinikk
Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det. Velkommen som søker!
Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunen Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca 130 000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon fordelt på to lokalisasjoner. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykisk helse, rus og avhengighet (inkludert TSB-poliklinikken) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca 10 minutters kjøring fra Drammen sentrum.

TSB-poliklinikken er en tverrfaglig spesialisert ruspoliklinikk med ansvar for utredning og behandling av personer over 15 år med rusproblemer og/eller spilleavhengighet ofte i kombinasjon med psykisk lidelse, samt veiledning til deres pårørende. Vi tilbyr behandling både individuelt og i gruppe, og har et utbredt tverrfaglig samarbeid innad i teamet. Vi er et fremoverlent team, og har flere pågående prosjekter; bl.a har vi kommet langt i utviklingen av en modell for tverrfaglig mottak, og vi står på terskelen til å kunne tilby et fullverdig mentaliseringsbasert terapitilbud (MBT).

Poliklinikken er sammensatt med psykologer, psykologspesialister, kliniske sosionomer,  psykiatrisk sykepleier og lege. Individuell jobbstøtte (IPS) med to jobbspesialister er integrert i teamet, og vi samarbeider tett med kommunens sosial-,helse-og omsorgstjeneste. Samlet har vi bred og ulik kompetanse og erfaring, og vi er stolte av hva vi tilbyr våre pasienter og hva vi får til sammen som team.

Vi har nå ledig stilling for psykologspesialist i teamet. Vi ønsker oss en engasjert og dyktig psykologspesialist som har lyst til å være med og forme TSB-poliklinikken vår videre!


Vi tilbyr
 • arbeid med en spennende pasientgruppe
 • et dyktig og fremoverlent fagmiljø
 • mulighet for utdanning i mentaliseringsbasert terapi
 • kurs i motiverende intervju
 • mulighet for utvikling av, og deltagelse i gruppebehandling
 • et støttende arbeidsmiljø hvor vi løser våre oppgaver sammen som et team
 • tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon

Arbeidsoppgaver
 • utredning og behandling av rus-og avhengighetslidelser og psykiske lidelser
 • bidra til fagutvikling og forbedringsarbeid gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • bistå med inntaksarbeidet ved behov
 • veiledning av ikke-spesialister og høyskoleutdannet personell
 • tverrfaglig teamsamarbeid og tverretatlig samarbeid
 • bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner
 • norsk godkjenning som psykologspesialist eller i avslutningsfase av spesialisering
 • kompetanse og erfaring med utredning, diagnostisering og behandling av rus-og/eller psykiske lidelser
 • erfaring og/eller interesse for gruppebehandling og MBT er ønskelig
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper
 • du har god arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og har evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • du har gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
 • du er positiv, liker å jobbe i team og å samarbeide på tvers
Personlig egnethet vil bli vektlagt
 

Kontaktinformasjon: Marie Kraugerud Rustadbakken, seksjonsleder, tlf. 992 32 203 og Hege Sjåstad, psykologspesialist og teamleder, tlf. 971 58 321.
 
 
Søknadsfrist
15. januar 2021