Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.  

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon døgnbehandling i Lovisesgate 4 og Psykiatrisk Legevakt i Storgata 40.

Vår allmennpsykiatriske poliklinikk ligger i nye lokaler i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker - og en gruppeenhet. Hver enhet har ca. 10 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester.

Fra 01.04.21 har vi ledig fast stilling for psykologspesialist.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert.
 

Arbeidsoppgaver
 • Inspirerende og lærerikt arbeid med utredning/vurdering/diagnostikk og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Delta i inntaksteam
 • Veilede psykologer under spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere kan tilkomme

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Fullført spesialistutdanning eller nesten ferdig spesialist fortrinnsvis i klinisk voksen psykologi
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • God arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forventes
 • Søker må være strukturert og  ha evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø

Vi tilbyr
 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn i hht. OUS overenskomst
 • Ukentlig internundervisning
 • Mulighet til å delta i forskning

Kontaktinformasjon: Olaug Helene Norenes Orban, enhetsleder, tlf. 23 02 33 00, e-post xaonor@ous-hf.no og Christine Therese Bull Bringager, seksjonsleder, tlf. 23 02 33 00, e-post uxchng@ous-hf.no
 
 
Søknadsfrist
24. januar 2021