Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Moss har ansvar for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby. Vi er en av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i BUPP/HABBU ved Sykehuset Østfold. Poliklinikken har 23.5 fagstillinger med tverrfaglig sammensetning, hvorav 10 for psykologspesialist.

Vi har nå ledig 100 % fast stilling for spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Arbeidsoppgavene er varierte med utredning og behandling av barn og ungdom med et vidt spekter av vansker. Vi er opptatt av å kunne utvikle utredning- og behandlingstilbud godt tilpasset tilbud til den enkelte pasient og familie, og å sikre fagutvikling i forhold til evidensbasert praksis. Det er etablert samarbeid med kommunene hvor vi arbeider med fokus på å kunne skape helhetlige og sammenhengende tjenester.

Vi har et godt tverrfaglig samarbeid internt på poliklinikken, med engasjerte medarbeidere som har respekt for hverandre og for pasientene. Vi ønsker velkommen en medarbeider som vil bidra med engasjement og kunnskap, og som vil være med å videreutvikle arbeidet i poliklinikken.

Seksjonen er plassert på Sykehuset i Moss, og er lett tilgjengelig fra E6 med gode parkeringsmuligheter hvis man kommer med bil.

Etter helsepersonelloven §20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført  på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å  dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av barn, ungdom og familier
 • Deltakelse i tverrfaglig team og samarbeid med andre yrkesgrupper innad i poliklinikken
 • Veiledning til psykolog i utdanning
 • Samarbeid og veiledning til kommunale instanser
 • Mulighet for undervisningsvirksomhet


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Godkjenning som  spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
 • Psykolog som er i ferd med å bli ferdig spesialist
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge i spesialisthelsetjenesten
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språklige ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner 


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet
 • Interesse for både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag


Vi tilbyr 

 • Fast psykologspesialiststilling i et godt arbeidsmiljø preget av høyt tempo og medarbeidere med god kompetanse og samarbeidsånd
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig fordypning
 • En hyggelig arbeidsplass med stabile medarbeidere og gode lokaler
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon


Kontaktinformasjon: Britt Guri Robertsen, seksjonsleder, tlf. 930 07 556.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. januar 2021