Du er her

Psykolog­spesialist

Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen - Team Helse og arbeid

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.  

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo.

Vi søker 1 psykologspesialist til nyopprettet arbeidsrettet poliklinisk behandlingstilbud (tidligere Raskere Tilbake).

Vi søker terapiinteressert spesialist som ønsker å jobbe med en ressurssterk og variert pasientgruppe som nyttiggjør seg korttidsbehandling. I løpet av 2019 er målet å tilby flere pasientkurs og evtentuelt korttids gruppetilbud i tillegg til individualbehandling.

«Raskere Tilbake” som arbeidsrettet behandlingstilbud for lettere psykiske lidelser er fra 2018 avsluttet som prosjekt og innordnes i ordinær drift i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen gis nå under navnet Helse og Arbeid. I Ahus er behandlingstilbudet nyoppstartet ved Grorudalen DPS. Det er første gang Ahus etablerer et slikt tilbud i sitt opptaksområde.

Teamet er organisert under seksjon A allmennpoliklinikk, og består av fagleder/psykologspesialist, to psykologer og 1 psykologspesialist i 50 prosent stilling. Det er under stadig utvidelse både når det gjelder tilbud og antall ansatte.
Det ligger til spesialiststillingen å delta i ukentlig inntaksmøte. Stillingen innebærer noe samarbeid med bl.a. fastleger og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Det vil være stor mulighet til å påvirke faglig innhold og bidra i oppbygging av
behandlingstilbudet.

Arbeidstiden er på dagtid (ikke kveldspoliklinikk). DPSet har 7 polikliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnseksjon på Skytta.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Rettighetsvurderinger/inntaksarbeid
 • Pasientkurs/grupper
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med videreutdanning i arbeidspsykologi eller psykoterapi
 • Gjerne erfaring med Raskere Tilbake-arbeid
 • Gjerne erfaring/videreutdanning med gruppeterapi
 • Psykologer som har kommet langt i spesialisering kan søke

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet
 • God samarbeidsevne
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • En unik mulighet til å bidra i oppbygging av nytt behandlingstilbud
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for spesialistpermisjon
 • Fleksitid
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Ref. nr.: 3997173847
Stillingsbrøk: 100 % fast

Kontaktinformasjon: Ingunn Aanderaa Opsahl, seksjonsleder, tlf. 23 14 19 00 og Hege Kwon Vangen, fagleder, tlf. 23 14 19 00.

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen - Team Helse og arbeid
Søknadsfrist
20. januar 2019