Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Konnerud

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande i Holmestrand kommune med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Team Helse og arbeid ble opprettet i 2018 og er lokalisert på Konnerud som en del av Poliklinikken Konnerud. Teamet ledes av en psykologspesialist og består av tre psykologspesialister, hvorav en ubesatt stilling, en overlege i 20 % stilling, to psykologer, en psykiatrisk sykepleier og en klinisk sosionom. Team Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake) er et arbeidsrettet behandlingstilbud for personer med angst- og depresjonslidelser som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Tilbudet består av individuelle samtaler og et kurs- og gruppetilbud er under utvikling. Videre er det etablert et tilbud for muskel– og skjelettlidelser i samarbeid med Drammen sykehus.  

Tilbudet Helse og arbeid utvikles i «sykehus i nettverk» - modell som blant annet innebærer felles opplæring av alle Helse og arbeid-teamene i Vestre Viken og faglige nettverksmøter. Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist. 


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av pasienter med lette til moderate angst- og depresjonstilstander etter evidensbaserte metoder
 • Arbeidsrettet og tidsavgrenset behandlingsfokus
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Psykologspesialisten må bistå inntaksarbeidet ved behov
 • Psykologspesialisten gir veiledning av ikke-spesialister og evt. høyskoleutdannet personell
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykologspesialist
 • Psykologer med erfaring fra poliklinikk eller som er nesten ferdige spesialister kan også søke
 • Fullført videreutdanning i kognitiv terapi og/eller metakognitiv terapi er en fordel
 • Kompetanse/interesse innen helsepsykologi er en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt


Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du er fleksibel og effektiv
 • Du ønsker å bidra i teamet for å skape solid faglig kvalitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt  


Vi tilbyr 

 • Et engasjert fagmiljø med dyktige medarbeidere
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø


Kontaktinformasjon: Ellen Ihlen Møyner, teamleder, tlf. 922 56 498 og Birgit Kruska Bjerke, avdelingsoverlege, tlf. 415 99 675.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. desember 2020