Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Seksjon for psykose- og akuttbehandling, Psykosepoliklinikken

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Er du psykologspesialist og har erfaring fra kognitiv terapi 
 
Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling, Seksjon Psykose- og akuttbehandling og Seksjon Psykiatrisk legevakt.
 
Seksjon Psykose og akuttbehandling har ledig fast stilling for psykologspesialist i Psykosepoliklinikken.
Psykosepoliklinikken gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser. Enheten er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleier med spesialisering og sosionom.
 
For stillinger hvor det er pålagt med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
 
To referanser bes oppgitt i søknaden.
 
Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.
 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet består i utredning/vurdering/diagnostisering og behandling av henviste pasienter
 • Forvalte tvungent psykisk helsevern
 • Veiledning av psykologer i spesialisering

Kvalifikasjoner
 • Vi søker etter en person med norsk autorisasjon og klinisk erfaring i psykiatri
 • God kunnskap om psykisk helsevernloven/vedtakskompetanse
 • Ønskelig med interesse for eller utdanning/erfaring i kognitiv terapi
 • Erfaring med psykosebehandling
 • Søkere må beherske skandinaviske språk

Personlige egenskaper
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
 • Må trives med teamarbeid
 • Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr
 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet
 • Kurs/undervisning både internt og eksternt
 • Lønn i hht. OUS overenskomst

Kontaktinformasjon: Pia Therese Wiig, seksjonsleder, tlf. 452 73 272, e-post piawii@ous-hf.no og Grete J Sølvberg Larsen, enhetsleder, tlf. 450 08 322, e-post grjlar@ous-hf.no
 
 
 
Søknadsfrist
25. oktober 2020