Du er her

Psykologspesialist

Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang, FACT-team, Kristiansand
- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende. Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook
DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Avdelingen har 10,5 stillinger for psykiater, 23,2 stillinger for psykolog, hvorav 16,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning, mellom tilbudene i døgn-, dag- og poliklinisk behandling. Vi tilstreber å gi et tilbud til befolkningen preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og faglig høy standard.

FACT-teamet driftes i et samarbeid mellom DPS Solvang og kommunene Kristiansand og Vennesla. FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse. FACT-teamet har 3 stillinger for overlege og 3 stillinger for psykologspesialist, samt 16 stillinger med helse og sosialfaglig høyskoleutdanning.

FACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam basert på en behandlingsmodell for personer med psykoselidelser. FACT-metoden er utviklet og utprøvd i blant annet USA og Storbritannia de siste 30 årene med gode resultater. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment», som kan oversettes med fleksibelt, aktivt og oppsøkende behandlingsteam. FACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Vennesla og Kristiansand, sammen med Sørlandet sykehus HF. Organisatorisk er FACT plassert i spesialisthelsetjenesten, og lokalisert til DPS Solvang.

I tillegg til det ambulante tilbud fra FACT-teamet finnes det på DPS Solvang en egen dagavdeling for pasienter i målgruppen og egne sengeplasser på døgnposten.

FACT Solvang (FACT Dagavdeling, FACT Team og FACT Døgnposten) representerer et tredelt behandlingstilbud som er unikt i Norge. Dermed kan vi tilby pasienter et helhetlig behandlingsopplegg i kritiske perioder. Den ambulante del av teamet vil fra høsten 2020 være delt i to. Pasientgruppen vil bli delt etter oppfølgingsbehov, og ledig psykologspesialist-stilling vil høre til i teamet som skal jobbe i grensesnittet mellom ambulant oppfølging, dag-/gruppebeh. og 1.linjetjeneste. Vi ønsker en engasjert kollega, som er interessert i å delta i utviklingen av tilbudet.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering av henvisninger og dialog med fastleger
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Oppfølging og behandling av pasienter med psykoselidelser
 • Veiledning av miljøterapeuter
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Ansvar for forvaltning av Tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som psykolog samt spesialistgodkjenning
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk
 • Må ha sertifikat til personbil

Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Evne til flerfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver med muligheter for både psykoterapeutiske behandlingsrammer og ambulant virksomhet
 • FACT er en modell som er bedringsorientert. Vi tilbyr et moderne flerfaglig syn på psykosebehandling. Ambulant psykosebehandling er et nasjonalt satsingsområde
 • Vi tilbyr gode muligheter for videreutvikling som fagperson og behandler

Kontaktinformasjon 
 • Stine Helene Sunde, teamleder/psykiatrisk sykepleier, tlf. 468 58 284
 • Marianne Rønberg, enhetsleder, tlf. 38 17 48 22
 • Per Egeland, avdelingssjef, tlf. 905 74 999
 
 
Søknadsfrist
15. august 2020