Du er her

Psykolog­spesialist

Modum Bad, Avdeling for spiseforstyrrelser

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging.  Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og kurs- og kompetansesenteret med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Beskrivelse

Har du interesse for å jobbe med spiseforstyrrelser? Da kan du bli vår nye kollega!
Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist.

Tiltredelse: 1.oktober 2020, eller etter avtale.

Avdelingen har 21 plasser for voksne pasienter. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser, der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har oftest komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling.

Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Våre to behandlingsprogram er symptomorienterte med kombinasjoner av gruppe- og individualterapi. Behandlingen har basis i integrerte modeller med ulike strukturerte terapiøkter faglig forankret i kognitiv terapi, systemteori og traumeteori. Stillingen inngår i tverrfaglige team med selvstendig ansvar for individualterapi og ulike gruppeterapier. Mer informasjon om behandlingsmål/-program, se våre hjemmesider www.modum-bad.no

Til stillingen ligger behandlingsansvar for 3-4 pasienter, gruppebehandling og aktiv deltagelse i det tverrfaglig sammensatte behandlingsteamet. Det forventes at en psykologspesialist veileder psykologer i avdelingen under deres spesialiseringsløp.


Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss en kollega som:

 • har kompetanse om spiseforstyrrelser
 • har relevant erfaring fra psykiatri
 • er en god relasjonsskaper
 • har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert
 • vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt

Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt avgjørende vekt på egnethet og personlige egenskaper så som fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
 

Kontaktperson

Nestleder Bjørnar Johannessen, tlf. 905 01 212 / 32 74 97 00 eller overlege Johan Dahl, tlf. 32 74 97 00

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
1. august 2020