Du er her

Psykologspesialist

Nordlandssykehuset, Phr sdps ARPA korttidsenhet rus

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en ny avdeling i psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et satsningsområde i Nordlandssykehuset. Har du lyst til å jobbe innenfor et spennende fagfelt i utvikling - med varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, morsomt og sammensveiset arbeidsmiljø? - Kom til oss på KER!

VI HAR LEDIG EN 100 % STILLING SOM PSYKOLOGSPESIALIST VED KORTTIDSENHET RUS (KER). 

KER er et døgntilbud til pasienter med rus og avhengighetsproblematikk. Enheten har 8 senger og tar imot pasienter både til avrusning og behandling. Les mer om KER 


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten, brukerorganisasjoner, og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning av utdanningspersonell og primærhelsetjenesten 
 • Familie-/pårørenderelaterte oppgaver
 • Internt tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (rotasjonsløsning)
 • Veiledning av medarbeidere og ansvar for internundervisning
 • Vurdering, utredning og behandling av innsatte i Bodø fengsel (rotasjon med øvrige psykologer i avdelingen)
 • Utover kliniske oppgaver bistå i fagutviklingsprosjekter og utvikling for enhet og avdeling 


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Nyutdannede psykologer og psykologer under spesialisering oppfordres også til å søke
 • Utredningserfaring er ønskelig
 • Klinisk erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling og/eller psykisk helsevern, gjerne døgnpost er ønskelig
 • Ønskelig med med spesialisering innen rus- og avhengighet eller klinisk voksenpsykologi
 • Krav om alminnelige gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God evne til tverrfaglig samarbeid både internt i enheten og ut mot eksterne samarbeidspartnere
 • God evne til å jobbe som selvstendig behandler
 • God arbeidskapasitet og evne til strukturert arbeid
 • Ønske og evne til å bidra til en positiv utvikling avdelingen
 • Ønske og evne til å bidra for positiv utvikling i enhet og avdeling.


Vi tilbyr

 • Gode og trivelige kolleger med god fagkompetanse, i et godt samarbeidsklima
 • En jobb der du både får arbeide selvstendig, i team og tverrfaglig
 • En utfordrende og inspirerende jobb i et nytt og spennende fagfelt under utvikling
 • Kompetanseheving / kurs innen kognitiv adferdsterapi, motiverende intervju m.m.
 • Nordlandssykehuset har gode spesialiserings- og etterutdanningstilbud, hvor det også er mulighet for å drive forskning
 • For spesialister gis det 4 mnd. studiepermisjon hvert femte år etter nærmere retningslinjer.


Kontakt: Andreas Østvik, avdelingsleder, tlf. 75 57 82 63, e-post andreas.ostvik@nlsh.no eller Anneline Eriksen, enhetsleder, tlf. 75 57 05 08, e-post anneline.eriksen@nlsh.no
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. juli 2020