Du er her

Psykologspesialist 100 %

Helse Stavanger HF - Avdeling affektiv og psykose / Enhet Spiseforstyrrelser

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Enhet for spiseforstyrrelser er en spesialisert poliklinikk i Psykisk Helse for voksne, og er organisatorisk tilknyttet avdeling for Affektiv og psykose.

Vi gir tilbud om veiledning, utredning og behandling av pasienter med udiagnostisert eller kjent spiseforstyrrelse. Vårt behandlingstilbud er i hovedsak kognitiv adferdsterapi spesielt utviklet for behandling av spiseforstyrrelser (CBT-E), og vi arbeider strukturert sammen med våre pasienter slik at de kan få til endringer for å bli frisk sin spiseforstyrrelse. Vi har et godt tverrfaglig team som består av overlege, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, kunstterapeut og psykomotorisk fysioterapeut, og behandling som tilbys hos oss er frivillig.

Vi har stort fokus på kompetanseutvikling, kvalitetssikring og utvikling av tilbudet vårt. Vi er deltakende i et ledende nasjonalt fagmiljø med faste møtepunkter og fagutvikling gjennom året. Enhet for spiseforstyrrelser Stavanger har et etablert samarbeid med regional avdeling for spiseforstyrrelser i Helse Bergen. 

Nå søker vi etter deg som psykologspesialist, som har erfaring og kunnskap fra evidensbasert terapimetodikk og engasjement for faget. Det er en fordel om du har godt humør, liker å arbeide planmessig og er trygg på deg selv i rollen som terapeut. Arbeidshverdagen kan være både travel og utfordrende, men med varierte og spennende oppgaver. Vi arbeider fleksitid, og vi kan love deg kjekke kolleger, faglige diskusjoner og et godt arbeidsmiljø. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Vi håper å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver

 • Som psykologspesialist vil du ha en sentral rolle i utredning og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.
 • Poliklinisk samtalebehandling, og evt. viderehenvisning til døgninstitusjon.
 • Fokus på samhandling med pasienter, deres pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Arbeid i tverrfaglig team med fokus på pasientens behov og rettigheter.
 • Samarbeid med kommuner og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten.


Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjenning som spesialist i klinisk psykologi. Psykolog med norsk autorisasjon som er i ferd med å fullføre spesialisering inneværende år er også velkommen til å søke.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum har bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på minimum B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfelles, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra poliklinisk arbeid.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner, ansvarsvilje, selvstendighet og vilje til kompetanseutvikling.
 • Vi har også ledig vikariat for psykolog 100 % som skal i foreldrepermisjon slik at psykolog som ikke er spesialist er velkommen til å søke.


Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du kan arbeide både selvstendig og i team.
 • Du arbeider målrettet og er trygg i krevende situasjoner.
 • Du er ryddig, fleksibel og opptatt av samarbeid.
 • Du er lærevillig og åpen for nye arbeidsmetoder.


Vi tilbyr

 • Spesifikk opplæring i Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelse (cbt-e).
 • Deltakelse i nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelse.
 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og faglig samarbeid nasjonalt.
 • Fleksitid med kjernetid 09.00 - 14.00.
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Lønn ihht. overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.


Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.


Kontaktinformasjon 

 • Marie Skari Johnsen, leder/fagleder, tlf. 51 51 50 24 / 911 16 489 
 • Elzbieta Stefanoff, overlege Enhet for spiseforstyrrelse, tlf. 51 51 50 24 
 • Jørn André Kårstad Idsal, avdelingssjef Affektiv og psykose, tlf. 911 39 655


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. juni 2022