Du er her

Psykologspesialist, 1-års vikariat

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS - Lovisenberg DPS Raskere Tilbake

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

Vi søker en dyktig og faglig engasjert psykologspesialist til Lovisenberg DPS Raskere tilbake!

Ønsker du å jobbe i et spennende fagmiljø? Er du opptatt av sammenhengen mellom arbeid og helse? Liker du å drive med målrettet psykologisk behandling?

Nå søker vi psykologspesialist til 100 % vikariat til Lovisenberg DPS Raskere tilbake poliklinikken. Psykologer i sluttfase av spesialisering kan også søke.

Du vil jobbe med utredning og behandling av pasienter med lettere til moderate psykiske lidelser som enten er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Som psykologspesialist vil du også kunne inngå i seksjonens inntaksteam, samt veilede ikke-spesialister ved behov. Behandlingstilbudet er jobbfokusert og tidsavgrenset psykoterapi samt pasientkurs for ulike lidelser og plager. Det drives forskning og systematisk kvalitetsutvikling på klinikken. Pasientene kartlegges med elektroniske spørreskjemaer før, under og etter behandling, og det brukes time-for-time-feedback fra pasienter.

Vi søker deg som er faglig oppdatert og som har interesse for jobbfokusert behandling. Du må ha gode samarbeidsevner og like å jobbe både selvstendig og i team. Erfaring og utdanning innen tidsavgrenset psykoterapi blir vektlagt. Erfaring fra arbeid innen spesialisthelsetjenesten, inkludert inntaksarbeid, er en fordel. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig. Du må være autorisert psykologspesialist/psykolog. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Lovisenberg Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, raskere tilbake, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Vi tilbyr et godt og engasjerende arbeidsmiljø, med spennende arbeidsoppgaver og mange erfarne medarbeidere. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Vi har per i dag 40 medarbeidere hvor 11 jobber fulltid på dagtid og resten er engasjert på deltid i kveldspoliklinikk. Vi har også to psykologer i prosjektstillinger knyttet til fagutviklingsprosjekter. Du vil inngå i et team på dagtid bestående av fem psykologspesialister og en psykolog.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Raskere tilbake poliklinikken holder til i Spångbergveien 25 i Oslo.

Kontaktpersoner med telefonnummer Raskere tilbake poliklinikken: seksjonsleder Mattias Victor, tlf. 22 04 57 13 / 481 45 919 og inntaksansvarlig Gun-Astrid Sørdal, tlf.  22 04 57 21.


Skriftlig søknad sendes elektronisk. Lenke til søknadsskjema

 

Søknadsfrist
29. desember 2019