Du er her

Psykolog / psyko­terapeut i fast 100 % stilling

Alternativ til Vold i Stavanger

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 73 ansatte, hovedsakelig psykologer.

ATV Stavanger kan gi tilbud til hele familien; kvinner, menn og barn, der det er / har vært voldsproblematikk. ATV Stavanger er et tilbud for innbyggere bosatt i kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Rennesøy og Finnøy. Kontoret har nå 11 ansatte terapeuter (psykologer og familieterapeuter). ATV Stavanger ble etablert i august 2008. Vi holder til i trivelige lokaler som ligger sentralt plassert i Valberggate 2. Kontoret skal nå utvides med ytterligere en stilling knyttet til inngåelse av kontrakt med Klepp og Time kommune.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk behandling av personer som utøver eller har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Behandlingen gis individuelt og i grupper.

ATV har gode rammebetingelser for å drive faglig utviklingsarbeid. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og innen nyere utviklings- og tilknytningsteori. Ansatte i behandlerstillinger på ATV har også oppgaver knyttet til fagformidling og veiledningsoppdrag. Vi garanterer et spennende terapeutarbeid og et svært godt arbeidsmiljø!


Tiltredelse: I løpet av mai 2019

Søknader sendes på e-post til: per@atv-stiftelsen.no 
Spørsmål om stillingen rettes til kontorets leder, psykologspesialist Per Isdal,
telefon 975 47 712.

Arbeidssted
Alternativ til Vold i Stavanger
Søknadsfrist
25. februar 2019