Du er her

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold Bergen

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid om ATV-kontorer i Norden. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold Bergen har ledig stilling for 
Psykolog/psykoterapeut i 100 % engasjement fram til 31.12.22
 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB), er ATV tildelt ekstra tilskuddsmidler. Under forutsetning av endelig godkjenning utlyses derfor en engasjementstilling, med mulighet for fast ansettelse.

ATV Bergen har i dag syv medarbeidere, seks psykologer og en merkantil. Kontoret drives med tilskudd fra BFD, Bergen og Bjørnafjorden kommune. ATV Bergen gir behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn og deres familie som utsatte. I tillegg har ATV Bergen for tiden to pågående prosjekter. Et prosjekt med emosjonsfokusert foreldreveiledning, og et samfunns psykologisk prosjekt rettet inn mot kjærestevold mellom unge mennesker. 

ATV Bergen har kontor sentralt i Bergen sentrum, i flotte lokaler rett ved Torgallmeningen. 

Hovedoppgaven for stillingen vil være terapeutisk arbeid med voksne som utøver eller er utsatt for vold i nære relasjoner, og deres familie. Det jobbes individuelt og i gruppe. Kontoret samarbeider tett med andre tjenester på voldsfeltet.
ATV Bergen kan tilby et godt kollegialt arbeidsmiljø, veiledning og en faglig utviklende terapeutstilling.


Tiltredelse: August 2021

Spørsmål om stillingen rettes til leder Nina Antonsen, e-post nina.antonsen@atv-stiftelsen.no, mobil 969 03 318, eller regionleder Per Isdal, e-post per@atv-stiftelsen.no, mobil 975 47 712.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
11. juni 2021