Du er her

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold Trondheim

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid om ATV kontorer i Norden. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold Trondheim har to ledige stillinger for psykolog/psykoterapeut:
Psykolog/psykoterapeut i 100% engasjement fram til 31.12.22
 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB), er ATV tildelt ekstra tilskuddsmidler. Under forutsetning av endelig godkjenning utlyses to engasjementstillinger, med mulighet for fast ansettelse.

ATV Trondheim åpnet i september 2020. Kontoret har fire medarbeidere, tre psykologspesialister og en psykolog. Kontoret driftes med tilskudd fra Barne- og familiedepartementet (BFD) og Trondheim kommune. ATV Trondheim gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold eller er utsatt for vold i nære relasjoner, både kvinner og menn og deres familier.  ATV har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er et av våre faglige satsingsområder.

Hovedoppgavene for stillingene vil være terapeutisk arbeid med voksne som utøver eller er utsatt for vold i nære relasjoner, og deres familie. Det jobbes individuelt og i gruppe. Kontoret samarbeider tett med andre tjenester på voldsfeltet.

Vi ønsker oss faglig nysgjerrige og engasjerte medarbeidere med interesse for terapi og voldsproblematikk. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner vil være positivt. Evne til å samarbeide, personlig egnethet og helheten i teamsammensetningen vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr et godt kollegialt arbeidsmiljø, veiledning og faglig utviklende terapeutstillinger.


Tiltredelse: Etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til leder Hege Renee Welde, e-post hege.welde@atv-stiftelsen.no, mobil 476 29 366, eller regionleder Per Isdal, e-post per@atv-stiftelsen.no, mobil 975 47 712.
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. juni 2021