Du er her

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold Telemark

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV kontorer i Norden. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold Telemark har to ledige stillinger:
Psykolog/psykoterapeut i 100 % fast stilling 
Psykolog/psykoterapeut i 100 % engasjement til 31.12.22 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB), er ATV tildelt ekstra tilskuddsmidler. Under forutsetning av endelig godkjenning utlyses derfor en engasjementstilling, med mulighet for fast ansettelse.

ATV Telemark gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn og deres familier som utsatte.  ATV har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er et av våre faglige satsingsområder. Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk arbeid med voksne utøvere og deres familier individuelt og i gruppe. Dette innebærer også å kunne gi tilbud til utsatte for volden, samt arbeid med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Det vil også kunne være oppgaver knyttet til undervisning og veiledning. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt.

ATV Telemark søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Videre må man ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner og da særlig voksne utøvere vurderes positivt. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.


Vi søker deg som:

  • Liker å være psykoterapeut
  • Synes arbeid med vold er en spennende terapeutisk utfordring
  • Trives med å jobbe i team
  • Har gode samarbeidsevner
  • Vil ønske å by på deg selv
  • Har god arbeidskapasitet


Tiltredelse: Etter avtale

Spørsmål om stillingen rettes til psykologspesialist Cecilie Guldvog, leder Region Sør, mobil 907 51 814.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. juni 2021