Du er her

Psykolog/psykologspesialist/terapeut til en 100 % fast stilling

Alternativ til Vold Tromsø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 103 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Tromsø feiret i 2022 10-årsjubileum. Kontoret driftes med tilskudd fra Tromsø kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret har mandat til å gi behandling til kvinner og menn som er bosatt i Tromsø kommune og som utøver vold i nære relasjoner, og deres familie. ATV Tromsø holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt i Tromsø sentrum og det er tre psykologer og en psykologspesialist som jobber ved kontoret.

Om jobben 

Alternativ til Vold jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. ATV har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

Alternativ til Vold i Tromsø (ATV Tromsø) søker ny kollega til en 100 % fast stilling. Ved kontoret arbeider det i dag to psykologer og to psykologspesialister. Kontoret holder til i lyse og trivelige lokaler sentralt i Tromsø sentrum. Er du psykolog, psykologspesialist eller terapeut? Da håper vi du leser videre og at vi hører fra deg.

ATV Tromsø driftes med tilskudd fra Tromsø kommune og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret har mandat til å gi behandling til kvinner og menn som er bosatt i Tromsø kommune og som utøver vold i nære relasjoner, og deres familie. Hovedoppgaven for stillingen vil være psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper for voksne som utøver vold, og i noen grad også for voksne og barn som har vært utsatt for vold. Voldsspesifikk behandling vil ofte innebære samarbeid med andre instanser som barneverntjenesten, familievernkontoret og andre samarbeidspartnere.

Stillingen har også oppgaver knyttet til undervisning, veiledning og prosjekter. ATV Tromsø bidrar i et Urfolksprosjekt, der vi jobber for at tilbudet vårt skal oppleves relevant og verdig for den samiske befolkningen. I tillegg har kontoret et internasjonalt prosjekt som omhandler forebygging av vold i nære relasjoner. ATV Tromsø har også samarbeid med krisesenteret i Tromsø hvor vi gir tilbud om samtaler til brukere av krisesenteret.

ATV Tromsø søker en engasjert medarbeider, som liker å være terapeut og som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Du må trives med å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. 


Vi søker deg som:

  • Har erfaring og trives med å jobbe med psykoterapi
  • Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
  • Motiveres av å jobbe i team og har et ønske om å ta del i et faglig og sosialt fellesskap
  • Har gode samarbeidsevner og arbeidskapasitet
  • Menn oppfordres til å søke


Vi tilbyr:

  • Hyggelige kontorlokaler i Tromsø sentrum
  • Veiledning for alle nyansatte, samt deltagelse i ATVs 5-dagers opplæringsprogram
  • Faglige utviklingsmuligheter, både for deg som fagperson, og i organisasjonen. Alle ansatte møtes til interne fagdager gjennom hele året, og ATV arrangerer annethvert år Nordisk konferanse om vold og behandling i Oslo
  • Pensjonsordning i KLP


Tiltredelse: Etter avtale


Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorleder og psykolog Barbora Schön Jakobsen, mobil 410 46 952 eller e-post barbora@atv-stiftelsen.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juni-utgave som har utgivelse 1. juni 2023 

 

Søknadsfrist
10. august 2023