Du er her

Psykolog/psykologspesialist/terapeut, 100 % fast stilling

Alternativ til Vold Tromsø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

ATV Tromsø søker psykolog/psykologspesialist/terapeut til en 100 % fast stilling 


Alternativ til Vold jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. ATV har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

Vi søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Du må trives med å jobbe i et lite team og ha gode samarbeidsevner.


Vi søker deg som:

  • Ønsker å videreutvikle deg som fagperson i et bredt fagfelt
  • Har god arbeidskapasitet
  • Har relevant psykoterapeutisk erfaring hvor krav til kvalifikasjon vil være: psykolog med autorisasjon
  • Psykoterapeut med minimum to års videreutdanning i terapi og erfaring fra psykoterapeutisk behandling


Vi tilbyr:

  • En variert og allsidig arbeidshverdag med gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk og med mulighet til å påvirke videreutviklingen av kontoret
  • Høy prioritering av faglig utvikling
  • God opplæring og veiledning av erfarne terapeuter
  • Nasjonale fagdager der hele organisasjonen samles flere ganger i året
  • Gode personalordninger

Er du nysgjerrig på å arbeide terapeutisk med vold i nære relasjoner sammen med oss? Da håper vi å høre fra deg! Det må påregnes noe reising som en del av arbeidet. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt.


Tiltredelse: Etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorleder og psykolog Barbora Schön Jakobsen, mobil 410 46 952 eller e-post barbora@atv-stiftelsen.no 

ATV Tromsø gir et behandlingstilbud til voksne som utøver vold i nære relasjoner, og deres familie. Hovedoppgaven vil være psykoterapeutisk behandling for voksne som utøver vold og i noen grad også for voksne og barn som har vært utsatt for vold. Behandlingen kan gis både individuelt og i gruppe. Voldsspesifikk behandling vil ofte innebære samarbeid med andre instanser som barneverntjenesten, familievernkontoret og andre. Stillingen har også oppgaver knyttet til undervisning, veiledning og prosjekter. ATV Tromsø har per tiden fem ansatte, og holder til i lyse og trivelige lokaler i Tromsø sentrum. 


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. oktober 2023