Du er her

Psykolog/psykologspesialist/terapeut

Alternativ til Vold - Tromsø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Stiftelsen har 83 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Tromsø søker 1 psykolog/psykologspesialist/terapeut i 100 % fast stilling

og

1 psykolog/psykologspesialist/terapeut i to års engasjement med mulighet for forlengelse


ATV Tromsø ble opprettet i 2011. Kontoret er veletablert i Tromsø kommune og har gode samarbeidsrelasjoner med andre etater. Kontoret har fire ansatte, og holder til i lyse og trivelige lokaler i Tromsø sentrum.

ATV er en organisasjon i utvikling, og i forbindelse med utvidelse av det geografiske område til Finnmark, ønsker ATV å styrke sitt arbeid i Tromsø med en toårig engasjementstilling. Stillingen vil være knyttet til det kliniske arbeidet i Tromsø.

Hovedoppgaven for stillingene vil være å gi psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper for voksne som utøver vold i nære relasjoner. Kontoret har et familiemandat. Det betyr at det også gis et tilbud til de voksne som er utsatt for vold, og barna i familiene. Fokus på de voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet.  ATV søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer, og nyere utviklings- og tilknytningsteori, i tillegg til den spesifikke voldskompetansen.

Ansatte i ATV har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning.


Vi søker to dyktige og selvstendige kolleger som;

  • Liker å være psykoterapeut
  • Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
  • Trives med å jobbe i team
  • Har gode samarbeidsevner
  • Synes det er spennende å gi undervisning og veiledning
  • Har god arbeidskapasitet


Det må påregnes noe reising som en del av arbeidet. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.


Tiltredelse: Etter avtale

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no,

Spørsmål om stillingen rettes til kontorleder Barbora Jakobsen, mobil 410 46 952, e-post barbora@atv-stiftelsen.no eller til regionleder Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003, e-post ragna@atv-stiftelsen.no

 

Søknadsfrist
1. november 2019