Du er her

Psykolog/Psykologspesialist/Spesialpedagog (0296-2020-01)

NAV Øst-Viken Arbeid og helse

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

 NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

 Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NAV Øst-Viken Arbeidsrådgivning er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV-kontorene som gir tilbud om veiledning og avklaring til personer med helsemessige og andre utfordringer knyttet til arbeid, samt avklaring av bistandsbehov for å komme i arbeid.

På NAV Arbeidsrådgivning legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Arbeidssted er for tiden i Fredrikstad, Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy. Det er planlagt flytting av enheten til Moss i løpet av 2021.

Arbeidsrådgivningskontoret i Sør (pt. Fredrikstad) er underlagt avdelingen Arbeid og helse i Øst-Viken. Dette innebærer felles faglig samarbeid med rådgivende legetjeneste, Arbeidsrådgivningskontoret i Nord, Senter for jobbmestring (team nord og sør) og Ressurssenter for IPS og SE (R*IPS).


Vi har nå ledig tre faste stillinger, psykolog/psykologspesialist og/eller spesialpedagog ved Arbeidsrådgivning, avdeling Sør, NAV Øst-Viken.


Arbeidsoppgaver 

 • Endringsfokusert veiledning – utvikling av arbeidshåp og muligheter for den enkelte, i lys av personens fungering og helse
 • Kartlegging og utredning, for å vurdere personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Utvidet yrkesvalgrådgivning av personer med sammensatte utfordringer
 • Vurdere grad av behov for bistand- og tilrettelegging, i lys av personens fungering og helseproblematikk
 • Systembistand gjennom rådgivning/kompetanseutvikling, til ansatte på NAV kontor
  - Bistå NAV-kontorene med veiledning/rådgivning i sammensatte brukersaker
  - Bistå med opplæring / kompetanseheving
  - Bidra med fagutvikling innen områder som arbeidspsykologi, spesialpedagogikk jobbmestrende kartleggings- og veiledningsmetodikk


Kvalifikasjoner 
Du må ha:

 • Profesjonsutdanning som psykolog/psykologspesialist (med gyldig autorisasjon), eller hovedfag /master innen spesialpedagogikk
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse/erfaring innenfor veilednings-, endrings-, kartleggings- utrednings- metodikk


Vi ønsker at du har:

 • Kompetanse på ressurskartlegging av psykiske og sammensatte helse/-utfordringer og arbeidsfunksjon
 • Kompetanse på veilednings- og endringsarbeid som kan bidra til å belyse og øke arbeidshåp, funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Erfaring og kompetanse innen veiledning og undervisning som kan bidra til kunnskapsutvikling i egen etat og ovenfor samarbeidspartnere


Personlige egenskaper 

 • Relasjonelle ferdigheter
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk og reflektert
 • Selvstendig og løsningsorientert


Vi tilbyr 

 • Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter med store muligheter for faglig innvirkning og påvirkning i arbeidet
 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Stillingskode 0795 psykolog/psykologspesialist eller 1434 rådgiver,  lønnstrinn 60 (kr 532 300,-) til lønnstrinn 70 (kr 640 200,-)
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)


Kontaktinformasjon: Gro Lise Syversen, avdelingsleder, tlf. 991 09 780.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. mai 2020