Du er her

Psykolog/psykologspesialist/spesialpedagog

NAV - Øst-Viken

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.

NAV Øst-Viken Arbeidsrådgivning er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV-kontorene som gir tilbud om veiledning og avklaring til personer med helsemessige og andre utfordringer knyttet til arbeid, samt avklaring av bistandsbehov for å komme i arbeid. NAV Arbeidsrådgivning har ledig to faste stillinger og ett vikariat i 100 prosent stilling. Vikariatet har en varighet til 30. juni 2020.

På NAV Arbeidsrådgivning legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Arbeidssted er for tiden i Fredrikstad, Jens Wilhelmsensgate 3, 1671 Kråkerøy. Det er planlagt flytting av enheten til Moss ca. sommeren 2020. Arbeidsrådgivningskontoret i Sør (Øst-Viken) er underlagt avdelingen Arbeid og helse i Øst-Viken.

Dette innebærer felles faglig samarbeid med rådgivende legetjeneste, Arbeidsrådgivningskontoret i Nord (Akershus), Senter for jobbmestring (team nord og sør) og Ressurssenter for IPS og SE (R*IPS).


Arbeidsoppgaver

 • Endringsfokusert veiledning – utvikling av arbeidshåp og muligheter for den enkelte, i lys av personens fungering og helse
 • Kartlegging og utredning, for å vurdere og avklare personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Utvidet yrkesvalgrådgivning av personer med sammensatte utfordringer
 • Vurdere grad av behov for bistand- og tilrettelegging, i lys av personens fungering og helseproblematikk

 

 • Systembistand gjennom rådgivning/kompetanseutvikling, til ansatte på NAV kontor, herunder bistå NAV-kontorene med veiledning/rådgivning i sammensatte brukersaker, bistå med opplæring / kompetanseheving, bidra med fagutvikling innen områder som arbeidspsykologi, spesialpedagogikk og jobbmestrende kartleggings- og veiledningsmetodikk


Kvalifikasjoner

 • Profesjonsutdanning som psykolog eller hovedfag /master innen spesialpedagogikk (også nyutdannede)
 • Kunnskap om og kompetanse i veilednings-, endrings- og kartleggingsmetodikk som kan avklare personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper

 • Relasjonelle ferdigheter
 • Kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk og reflektert
 • Selvstendig og løsningsorientert


Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter med store muligheter for faglig innvirkning og påvirkning i arbeidet
 • Spennende og utviklende fagmiljø
 • Stillingskode 0795 psykolog/spesialpsykolog eller 1434 rådgiver, veiledende lønnstrinn 59 (kr 515 200,-) til lønnstrinn 70 (kr 631 700,-)
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

 

 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon: Gro Lise Syversen, avdelingsleder, tlf. 991 09 780


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. mai 2019