Du er her

Psykolog/psykologspesialist/familieterapeut

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal

Om Bufetat og enheten

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal har 15 medarbeidere, kontor på Jessheim og Kongsvinger og dekker kommunene i Øvre Romerike og i Glåmdalsregionen. Vi er ute etter erfarne klinikere med stor arbeidsglede og gjennomføringsevne.

Vil du være med på å utvikle tilbudet til barn, unge og familier? 


Psykolog/psykologspesialist/familieterapeut i 100 % fast stilling 

Vi har ledig 2 faste 100 % stillinger ved Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal. Begge stillingene vil primært være lokalisert på Kongsvinger. 


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Terapeutisk arbeid med par og familier med samlivs- og relasjonsproblemer
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barnelov
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs mot våre samarbeidspartnere og klienter
 • Tilsynsoppgaver i saker etter barnelovens §43a
 • Delta i internt fagutviklingsarbeid
 • Bidra med å gjennomføre grupper og kurs


Ønskede kvalifikasjoner

 • Som psykolog kreves profesjonsutdannelse i psykologi med norsk godkjenning fra Helsedirektoratet. Godkjent spesialitet i barnepsykologi eller familieterapi vil være en fordel.
 • Som familieterapeut kreves høyskoleutdanning med tilleggsutdanning i familieterapi tilsvarende 60 stp.
 • Erfaring fra relevant terapeutisk arbeid med par, familier og barn vektlegges.
 • Det er en fordel med erfaring fra familevernkontor.
 • Erfaring med utadrettet og forebyggende arbeid er ønskelig.
 • Positivt med erfaring fra arbeid med vold og konflikter og fra barnesamtaler.


Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er en forutsetning
 • God arbeidskapasitet
 • Selvstendig og initiativrik
 • God bidragsyter i vårt team
 • Lagspillere som er med på å gjøre hverandre i gode

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og vilje til å utvikle godt samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere. Vi ønsker oss en engasjert medarbeider som vil bidra til å utvikle et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Dette vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling.
 • Givende og engasjerende arbeidsoppgaver.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykolog, kode 0794 pt. kr. 543 500-650 300 (ltr 60-70), 1304 psykolog med godkjent spesialitet pt. kr.677 600-825 900 (ltr 72 - 80), 1510 spesialutdannet barnevernspedagog LR 18, alt. 5-11, pt. kr. 468 300-615 800 (ltr. 51-67), 1534 spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt 5-11 pt. kr. 468 300-604 700 (ltr.51-66) , 1173 klinisk sosionom, LR 18, alt. 5-11, pt. kr. 468 300- 615 800 (ltr. 51-67). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf Lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift og polititattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Stillingen er for tiden lagt til Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kari Rolstad,  enhetsleder, tlf. 901 78 372 og Ann Krogstad, leder Kongsvinger,  tlf. 466 16 439.

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet varighet og stillingsstørrelse kan legges ved elektronisk, eventuelt tas med til et intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
21. januar 2022