Du er her

Psykolog/psykologspesialist - Vikariat

Sykehuset i Vestfold HF - Psykosepoliklinikk

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

Vil du bli en del av et tverrfaglig team? Vi søker etter flere dyktige og engasjerte psykologer/psykologspesialister
 

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 36 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Psykosepoliklinikk er lokalisert på Nøtterøy. Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, nevropsykolog, sykepleiere og sosionom med videreutdanning innen psykisk helse. Seksjonen er organisert i to team. Et team for førstegangs psykose og et team for tilbakevende psykose. Vi baserer tjenestetilbudet så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Du kan lese mer om vårt behandlingstilbud her.

Vi har ledig vikariat fra d.d til oktober 2023, oppstart etter avtale. 


Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer            


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon/lisens som psykolog
 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse foretrekkes 
 • Psykolog med erfaring innenfor psykosefeltet er ønskelig 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud        
 • Du har førerkort klasse B


Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig 
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold 
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Et hyggelig og kollegialt miljø
 • Månedlige faglunsjer med fokus på fagutvikling og kompetanseheving 
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.            

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse

 

Kontaktinformasjon: Mie Frydenlund Bjønness, kts.seksjonsleder, tlf. 472 70 803


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. november 2022