Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist – til stilling som leder / veileder i MST

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Psykolog/psykologspesialist – til stilling som leder/veileder i MST (Multisystemisk Terapi) Sunnmøre, Bufetat region Midt-Norge

Leder/veileder i MST

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE. I region Midt-Norge drives det totalt fire MST- team. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig samarbeid med MST-konsulent og regelmessige fagseminarer.

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no

Lenke til annonsen/søk stilling

Annonsen er fra Tidsskriftets mai-utgave som utkommer 2. mai  2019

 

 


 

Arbeidssted
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Søknadsfrist
19. mai 2019