Du er her

Psykolog/psykologspesialist - to stillinger

Bufetat region Midt-Norge - Nasjonalt inntaksteam

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge.

Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Om stillingen

Nasjonalt inntaksteam (NIT) er en enhet med nasjonale oppgaver i Bufetat. Psykologen sin hovedoppgave er å vurdere målgruppe, kartlegge risiko for fremtidige atferdsvansker, samt vurdere styrker, behov og spesielle hensyn hos barn som søkes plassert på barnevernlovens § §4-24 og 4-26, samt sørge for resultatmålinger ved avslutning av institusjonsoppholdet. Nasjonalt inntaksteam består i dag av åtte psykologer som utgjør et kompetent fagmiljø. Nå styrker vi teamet med to ekstra stillinger.

Bufetat er opptatt av å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag med høy kvalitet og ser på faglig kompetanse, godt humør og stor takhøyde som vesentlige forutsetninger for gode resultater. Har du lyst til å bidra med din psykologkompetanse? Vi søker etter en nysgjerrig, nytenkende og faglig dedikert kollega til å jobbe sammen med oss i fast 100 % stilling som psykolog i Nasjonalt inntaksteam.

Nasjonalt inntaksteam (NIT) er lokalisert i Trondheim sentrum.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Veilede kommuner i utfylling av informasjonsinnhentingsskjema ved søknad om institusjonsplass
 • Kartlegge ved bruk av YLS/CMI for vurdering av målgruppe samt utarbeide rapport som sendes kommunen
 • Gjøre resultatmålinger med YLS/CMI ved avslutning av institusjonsopphold
 • Delta aktivt i teamarbeid
 • Delta i møter med samarbeidspartnere, institusjoner ved behov. Holde seg oppdatert på aktuelle ansvarsområder i henhold til lov, forskrift m.m.
 • Det må påregnes endringer i oppgave- og ansvarsområde


Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent profesjonsutdannelse i psykologi kreves
 • God kjennskap til kommunalt og statlig ansvarsområde
 • Det er ønskelig med god teoretisk kunnskap omkring utvikling av atferdsvansker, om gjeldende anbefalte behandlingsmetoder og kunnskap om institusjoner som gir behandling til målgruppen
 • Det er ønskelig med praksis/erfaring med utredningsarbeid, og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy
 • Det er nødvendig å kunne presentere NIT og inntaksarbeidet i etaten på en god måte
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er et krav


Personlige egenskaper

 • Du er god på å samarbeide med andre og evner samtidig å jobbe strukturert, effektivt og målrettet
 • Du liker utfordringer, har høy arbeidskapasitet og godt humør
 • Du fleksibel og nysgjerrig, og har god omstillingsevne
 • Du er proaktiv, opptatt av kunnskap og formidling, og motivert til å gjøre en forskjell


Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 723 200-813 400 pr. år (ltr. 76-80), som kode 0794 psykolog, p.t. kr 552 800-640 200 pr. år (ltr. 62-70) eller som kode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 563 700-679 000 pr. år (ltr. 63-73). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring, og fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • I NIT er det faste samlinger med fokus på faglig utvikling og alle psykologer har faste møter med ekstern veileder


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål
 • Stillingen er for tiden lagt til Nasjonalt inntaksteam
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for stillingene:

 • Siri Hoftun, avdelingsleder, tlf. 466 15 091.
 • Kate Irene Hansson, leder, tlf. 466 17 743.


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden lenke til annonsen og søk på stillingen

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

 

Søknadsfrist
1. september 2019