Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist med kompetanse på arbeid med barn og voksne, i 100 % fast stilling

Alternativ til Vold i Arendal

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har over 73 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold ligger sentralt i Arendal, på Langbryggen og har lyse og trivelige lokaler. Vi har et hyggelig faglig og sosialt miljø bestående av i dag to psykologer og en psykoterapeut.
 
Stillingen er knyttet til det utvidede familiemandatet ved vårt kontor i Arendal. Gjennom ekstra bevilgninger fra Staten kan ATV Arendal fra og med 2019 arbeide med hele familien, utøver, utsatte barn og voksne. Vi søker en psykolog som har interesse for og erfaring med å arbeide med både voksne og barn.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til klinisk arbeid med barn og familier, men også bidra inn i det terapeutiske arbeidet med utøvere av vold. Å bidra til en utvikling av et utvidet familiemandat vil stå sentralt.

ATV Arendal gir et behandlingstilbud for mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn. Vi arbeider med utsatte for vold og med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier.

ATV arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og nyere utviklings- og tilknytningsteori, i tillegg til den spesifikke voldskompetansen.

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap. Videre må søkeren ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv.
Ansatte i ATV har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledningsoppgaver.

Tiltredelse: etter avtale

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til kontorleder og psykoterapeut på ATV Arendal, Inger Brit Holm på telefon 994 21 353 eller leder for ATV- region Sør og psykologspesialist Cecilie Guldvog på telefon 907 51 814.

 

Arbeidssted
Alternativ til Vold i Arendal
Søknadsfrist
20. mars 2019