Du er her

Psykolog/psykologspesialist med barnefaglig spisskompetanse til en fast 100 % stilling

Alternativ til Vold Follo

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Om jobben

ATV Follo søker psykolog/psykologspesialist med barnefaglig spisskompetanse til en fast 100 % stilling

Alternativ til Vold (ATV) jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

ATV Follo ble opprettet i 2017. Kontoret har i dag fire psykologstillinger og er lokalisert i Ski sentrum med gangavstand til tog. ATV Follo gir et behandlingstilbud til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner. Vi gir også tilbud til utøvers familie – partner og barn. Vi arbeider både med å stoppe volden og bidra til økt omsorgskapasitet. ATV arbeider kontinuerlig med å utvikle kunnskap om og kompetanse på vold i nære relasjoner. Vi har de siste årene arbeidet med å utvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde.

Vi søker etter en spesialist med barnefaglig spisskompetanse, med interesse for og erfaring fra arbeid med voksne og barn.

Stillingen har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning av andre yrkesgrupper. Vi vektlegger erfaring med samarbeid med andre instanser, som barnevernstjeneste, familievern og andre tilbud til voksne, barn og familier. Vi ønsker en person med god samarbeidsevne og som er teamorientert. Personlig egnethet og hensyn til teamets sammensetning vektlegges.


Vi søker deg som:

 • Ønsker å bidra til videreutvikling av det terapeutiske behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier – voksne og barn
 • Har erfaring fra arbeid med barn/unge  
 • Liker å jobbe i team
 • Er nysgjerrig på å lære mer om vold og psykoterapi
 • Er strukturert og har god arbeidskapasitet
 • Liker å jobbe med fagformidling og veiledning
 • Har gode samarbeidsevner og ønsker å ta del i et sosialt og faglig fellesskap


Vi tilbyr:

 • Gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk og for faglig utvikling
 • Deltagelse i et spennende og inkluderende nasjonalt faglig fellesskap
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode personalordninger


Tiltredelse etter avtale. 


Spørsmål om stillingen rettes til kontorleder ved ATV Follo psykologspesialist Mette Jensen Skålholt, mobil 906 56 516, eventuelt leder i ATV region Øst/Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. august 2022