Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist i TFCO

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
TFCO-team i Sandvika

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjon. Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av NUBU, tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Psykolog/psykologspesialist i TFCO

Til TFCO-team søkes psykologspesialist/psykolog til 100 % stilling i ett års vikariat som individual- og familieterapeut i TFCO-team i Sandvika, Bufetat Region Øst.

Kontaktpersoner: Behandlingsleder Kharim Lekhal, tlf. 46 61 67 49, epost: kharim.lekhal@bufetat.no og spesialrådgiver v/NUBU Rebecca Ervik-Jeannin, tlf. 94 86 68 57, epost: r.j.ervik-jeannin@nubu.no

Søknadsfrist: 20.01.2019

www.bufdir.no

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no

Lenke til annonsen og søk på stillingen

Arbeidssted
TFCO-team i Sandvika
Søknadsfrist
20. januar 2019