Du er her

Psykolog/psykologspesialist i fast 100 % stilling

Alternativ til Vold Asker og Bærum

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold Asker og Bærum søker psykolog/psykologspesialist i fast 100 % stilling


Om jobben 

Alternativ til Vold (ATV) jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

ATV Asker og Bærum ble opprettet i 2007. Kontoret har i dag fem psykologstillinger, og er lokalisert i Asker sentrum, rett ved togstasjonen. ATV Asker og Bærum gir behandlingstilbud til voksne og ungdommer som utøver vold i nære relasjoner og til barn og voksne som nylig har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk behandling. ATV har som faglig satsingsområde å videreutvikle familiearbeidet knyttet til vold i familien. Fokus på de voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Stillingen har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning av andre yrkesgrupper. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet, krisesenteret og andre tilbud til voksne, barn og familier der det er aktuelt. Vi ønsker en hyggelig person med gode samarbeidsevner som er teamorientert. Personlig egnethet og hensyn til teamets sammensetning vil vektlegges.


Vi søker deg som:

  • Ønsker å bidra til utvikling av det terapeutiske behandlingstilbudet til utøvere og utsatte for vold i nære relasjoner
  • Er nysgjerrig på å lære mer om vold og psykoterapi
  • Er strukturert og har god arbeidskapasitet
  • Har gode samarbeidsevner og ønsker å ta del i et sosialt og faglig fellesskap


Vi tilbyr:

  • Gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk og for faglig utvikling
  • Deltagelse i et spennende og inkluderende nasjonalt faglig fellesskap
  • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
  • Gode personalordninger


Tiltredelse etter avtale. 


Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorleder ATV Asker og Børum, psykologspesialist Karsten Ekren, mobil 918 55 489, eller regionleder i ATV region Øst og Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. august 2022