Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist i 100 % fast stilling

Alternativ til Vold i Telemark

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har over 70 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold Telemark ligger midt i Porsgrunn sentrum og består av et tverrfaglig team med 3 ansatte.

Nå søker vi deg som er psykolog/psykologspesialist til en 100 % fast stilling som er knyttet til klinisk arbeid med voksne og barn.

ATV Telemark et behandlingstilbud til personer som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn, samt tilbud til voldsutsatte voksne og barn, individuelt og i gruppe. Alternativ til Vold i Telemark har et familiemandat, som tilsier at vi også skal møte og gi tilbud til hele familien. Vi har derfor også et fokus på utvikling av god foreldrekompetanse. ATV arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og nyere utviklings- og tilknytningsteori, i tillegg til den spesifikke voldskompetansen.

Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt.

Vi ser etter deg som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Videre må man ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner, både utsatte og utøvere er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. På grunn av teamets kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale
Spørsmål om stillingen rettes til: Leder for ATV-region sør, psykologspesialist Cecilie Guldvog, mobil 907 51 818 eller leder ved ATV Telemark, Wenche Tobiassen Sanna, mobil 994 13 129.

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

MERK SØKNADEN ATV TELEMARK

 

Arbeidssted
Alternativ til Vold i Telemark
Søknadsfrist
20. mars 2019