Du er her

Psykolog/psykologspesialist, ev. familieterapeut

Bærum kommune - Terapeut i FFT, Barneverntjenesten

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

 

 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca. 125 årsverk og 140 ansatte. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling barnevernvakt, mottak og akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg og avdeling tiltak. Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsutvikling på barnevernområdet og gjennomføring av barnevernreformen, drifter spesialiserte barnevernfaglige hjelpetiltak som FFT og MST-CAN, implementerer PMTO, og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt.

Avdeling tiltak gjennomfører barnevernfaglige endringstiltak til barn og familier. Som terapeut i FFT-teamet i avdeling tiltak vil du ha selvstendig behandlingsansvar i egne saker og fleksibel arbeidstid til å organisere det kliniske arbeidet opp mot hver enkelt familie. FFT-behandling kan foregå både poliklinisk og i hjemmet. Asker kommune disponerer plasser i FFT, så familiene bor i både Bærum og Asker.

FFT-teamet ledes av en teamleder som har faglig og administrativt ansvar for teamet. Terapeutene i teamet mottar ukentlig veiledning av teamleder som skal sikre at behandlingen skjer i tråd med FFTs kliniske modell. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i en familieterapeutisk behandlingsmodell som har vist gode resultater for familier og ungdom med atferdsvansker. FFT bygger på en bredde av teoretiske retninger innen psykoterapi og familieterapi, og utgjør en faglig spennende utviklingsmulighet. Behandlingsmodellen krever en høy grad av klinisk kompetanse. Den utgjør et terapeutisk rammeverk, med både klare retningslinjer for behandlingen og fleksibilitet for tilpasning til den enkelte familie. Opplæring i metoden vil bli gitt av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).  


Arbeidsoppgaver 

 • Familieterapeutisk arbeid etter FFTs kliniske modell
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak
 • Gjennomføre FFTs kvalitetssikringsrutiner
 • Delta i opplæring og veiledning
 • Drive informasjonsarbeid om FFT
 • Jobbe fleksibelt opp mot den enkelte familie


Det vil bli gitt:

 • Grundig opplæring
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet
 • Faglig oppfølging og utvikling


Kvalifikasjoner 

 • Utdanning som psykolog/psykologspesialist
 • Relevant høgskoleutdanning og videreutdanning i familieterapi, samt mastergradsutdanning innen helse- og sosialfag med klinisk videreutdanning og erfaring
 • Grundig kjennskap til teoretisk fundament for FFT (systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori)
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid, gjerne med familier og barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Innsikt i barnevernets samfunnsoppdrag og mandat
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevante IKT-kunnskaper 


Personlige egenskaper 

 • Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og systematisk og kunne skriftliggjøre sitt arbeid
 • Stillingen stiller krav til selvstendighet, ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, samt nøyaktighet og effektivitet
 • Evne og ønske om en stilling som innebærer den fleksibilitet som FFT-metoden innebærer
 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 


Vi tilbyr 

Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:

 • Aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
 • Tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og som arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
 • Er utviklingsorientert og endringsrettet, og som er opptatt av arbeidsmiljøet
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend


Annet

 • Den som ansettes må ha mulighet til å kunne arbeide noe fleksibelt. Dette vil bli kompensert med et funksjonstillegg
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, NUBU, har et faglig ansvar for implementeringen av Funksjonell familieterapi, og skal således ta del i rekrutteringen til FFT-team. Når du søker på stillingen, gir du derfor samtidig samtykke til at NUBU får innblikk i din søknad
 • Originale eller bekreftede kopier av vitnemål og attester, tas med på intervju
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6
 • Det blir intervjuer 11. 05, og 12. 05


Kontaktinformasjon: Maren Løland, teamleder FFT, tlf. 415 92 724 og Anne Lothe Brunstad, psykologspesialist NUBU, tlf. 400 17 620.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. mai 2021