Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - TFCO-teamet i Lillestrøm

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere

Er du vår nye TFCO-terapeut?

Om stillingen

I TFCO-teamet i Lillestrøm blir det ledig en fast stilling familieterapeut / ungdomsterapeut i 100 % stilling.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen.

Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemkonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av NUBU tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
 

Hva får du jobbe med hos oss?

 • Individualterapi med ungdommer etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer / familier i TFCO.
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Dokumentere / journalføre kliniske planer og aktivitet.
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.


Hvilken bakgrunn har du?

 • Embetseksamen i psykologi.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn / ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier.
 • God kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv terapi og sosial læringsteori.
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om, og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
 • Søker må ha sertifikat klasse B.


Hvem ser vi etter?

 • Du må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet og systematisk.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du må ha evne til å skaffe deg oversikt, jobbe strukturert og planmessig.
 • Du må ha evne til å reflektere.
 • Du må ha evne til å inspirere og engasjere.
 • Du må være initiativrik og resultatorientert.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet.
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.


Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i metoden.
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet.
 • Faglig oppfølging og utvikling.
 • Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. Den gir også mulighet til å være med og bygge opp et nytt behandlingstilbud i Norge for en krevende målgruppe. TFCO-teamene mottar opplæring og ukentlig veiledning. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Terapeutene samarbeider tett med behandlingsleder for å koordinere og målrette behandlingen.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 555 800 - kr 643 000 pr. år (ltr. 62-70) eller i stillingskode 1304 som psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 670 100 - kr 768 500 (ltr. 72-78). Lønn og stillingskode vurderes på bakgrunn av utdanning og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet som er regulert gjennom egen avtale.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Lillestrøm.
 • Stillingen er innenfor et relativt nytt tiltak, og kan få endrede arbeidsoppgaver i en etat i vekst og endring.
 • Tilgjengelighet på telefon ut over normalarbeidstid samt kvelds- og helgearbeid må påregnes.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Det gis gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader.


Kontaktinformasjon

 • Behandlingsleder Kharim Lekhal, TFCO Lillestrøm, tlf. 466 16749
 • Rebecca Ervik-Jeannin, spesialrådgiver, NUBU, tlf. 948 66 8 57, e-post r.j.ervik-jeannin@nubu.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. mars 2021