Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Notodden kommune - Interkommunalt ressursteam for barneverntjenesten

Notodden kommune Barnevern i Notodden og Hjartdal

Notodden ligger idyllisk til ved Heddalsvannet. Vi er Europas blueshovedstad og er på UNESCO's verdensarvliste med bakgrunn i vår unike industrihistorie. Heddal stavkirke, som er Norges største, ligger i kommunen vår.

Kommunen er sentralt plassert i Telemark og har et innovativt og fremtidsrettet næringsliv med gode etableringsmuligheter. Vi har universitet, sykehus og flyplass, og det er kort avstand til hovedstaden og andre byer i regionen.

Innbyggertallet i Notodden er passert 13000 og vi ønsker nye innbyggere velkommen. Kommunen har attraktive boligområder og tilbyr gode oppvekstvilkår med et rikt utvalg av kultur- og aktivitetstilbud. Mulighetene er mange for flotte naturopplevelser i nærmiljøet året rundt.

Vi søker dyktige og motiverte medarbeidere som vil være med på å videreutvikle Notodden kommune til det beste for innbyggerne.

www.notodden.kommune.no

Barneverntjenestene i Tinn, Notodden og Hjartdal, Nome og Midt-Telemark og Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har etablert interkommunalt samarbeid om ressursteam. Ressursteamet skal bistå kommunene med å løse sine oppgaver når barnevernreformen innføres fra 2022. Kommunene vil få økt ansvar for både tiltak og økonomi.

Målet med ressursteamet er:

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid – der de bor.

Notodden kommune er vertskommune. Barnevernleder i vertskommunen har personalansvar. Ressursteamet skal bistå alle 11 samarbeidskommunene og deres fire barneverntjenester. Arbeidsoppgaver omfatter fosterhjemsarbeid og å hindre hasteplasseringer. Det legges opp til både fysisk og digital kontakt for å gjennomføre oppgavene den enkelte har, men vil likevel kreve stor grad av mobilitet.

4 barnevernledere er fagråd og prioriterer oppgaver og tiltak for Ressursteamet.


Arbeidsoppgaver

  • Sikre flerfaglig kompetanse i barnevernet
  • Delta i oppgaver/tema som fosterhjemsnettverket jobber med
  • Gi veiledning/undervisning til kontaktpersoner/tiltaksarbeidere i barnevernet
  • Gi psykologfaglig veiledning ved utredning av omsorgssituasjon
  • Tolke epikriser og bidra ved drøfting av-/valg av tiltak
  • Være del av kommunenes spesialkompetanse på fosterhjemsarbeid
  • Klinisk arbeid med fosterbarn, fosterfamilie, biologisk familie
  • Støtte, veilede kontaktpersoner som følger opp fosterfamilier
  • Støtte og veilede kontaktpersoner i saker jfr. § 4 – 16 i barnevernlova, oppfølging av biologisk familie
  • Dokumentasjon jfr. lov om barneverntjenester


Kvalifikasjoner

Psykolog/psykologspesialist. Ønsket spesialisering; barn og unge. Må snakke og skrive godt norsk.


Personlige egenskaper

Vi søker medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, selvstendig og med gode samarbeidsevner. Du må være interessert i barnevern og engasjert i – og bidra til at barn og unge skal ha gode omsorgsbetingelser i familie og i fosterhjem. Vi ønsker medarbeider som er ansvarsfull og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Det er ønskelig med erfaring fra lignende eller annet relevant arbeid. Personlig egnethet vektlegges. Du må ha førerkort og like å kjøre bil. Krav om politiattest.


Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver i godt faglig miljø som er opptatt av utvikling, kompetanse og gode tjenester til barn og unge og familien deres. Alle kommunene som Ressursteamet skal jobbe i har kommunepsykolog. Alle barneverntjenestene har lav «turn over» og ansatte med høy faglig integritet. Barneverntjenestene deltar i utvikling av nasjonal grunnmodell for hjelpetiltak.


Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen

Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.


Kontaktpersoner: Synnøve Bratland, tlf. 941 69 320 og Tonje Byholt, tlf. 995 67 828.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. februar 2021