Du er her

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, BUP poliklinikk Nidarø

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Det lyses ut 2 faste 100 % stillinger som psykolog/psykologspesialist ved BUP poliklinikk Nidarø, med oppstart snarest.

Stillingene knyttes henholdsvis til ungdomsteam og nevroteam.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser og deres familier, i hht. gjeldende lover og retningslinjer
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunalt hjelpeapparat
 • Gi veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og det barnepsykiatriske fagfeltet, og gi eller motta veiledning
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid


Kvalifikasjoner 

 • Psykolog/psykologspesialist
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • For stilling knyttet til nevroteam vil kompetanse innen nevroutviklingsforstyrrelser bli vektlagt
 • Erfaring innen traumer, emosjonell ustabilitet (DBT) og spiseproblematikk (FBT) er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt


Personlige egenskaper 

 • Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet
 • Interesse for fagutvikling og forskning
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning
 • Politiattest må forevises ved ansettelse


Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift


Kontaktinformasjon: Tor Reidar Glasø, seksjonsleder, tlf. 72 82 20 42 / 954 62 965 og Jannicke Westgaard, overlege, tlf. 72 82 48 53 / 915 55 866.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. september 2020